Saltar al contingut principal

Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes. Comarques i Aran, i províncies

Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes. Comarques i Aran 2022
Queixes iniciades Consultes Total
Alt Camp 49 66 115
Alt Empordà 134 127 261
Alt Penedès 121 164 285
Alt Urgell 20 27 47
Alta Ribagorça 6 4 10
Anoia 128 159 287
Aran 10 19 29
Bages 303 403 706
Baix Camp 179 178 357
Baix Ebre 62 69 131
Baix Empordà 81 149 230
Baix Llobregat 902 1.119 2.021
Baix Penedès 172 246 418
Barcelonès 2.418 3.471 5.889
Berguedà 63 81 144
Cerdanya 24 34 58
Conca de Barberà 16 15 31
Garraf 231 312 543
Garrigues 22 38 60
Garrotxa 46 63 109
Gironès 161 212 373
Maresme 616 757 1.373
Moianès 14 15 29
Montsià 54 71 125
Noguera 29 38 67
Osona 181 156 337
Pallars Jussà 11 19 30
Pallars Sobirà 16 14 30
Pla d'Urgell 31 45 76
Pla de l'Estany 24 30 54
Priorat 11 7 18
Ribera d'Ebre 15 27 42
Ripollès 32 20 52
Segarra 23 34 57
Segrià 185 207 392
Selva 190 198 388
Solsonès 13 10 23
Tarragonès 316 360 676
Terra Alta 13 18 31
Urgell 35 50 85
Vallès Occidental 962 1.108 2.070
Vallès Oriental 563 650 1.213
Queixes procedents d'altres comunitats autònomes 63 70 133
Sistema de notificació electrònica 1.408 2.510 3.918
Consultes procedents d'altres estats 0 11 11
Catalunya 9.953 13.381 23.334
Font: Síndic de Greuges de Catalunya.
Nota: No s'hi inclouen les actuacions d'ofici.

Darrera actualització: 8 de març de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consulta (SG)
Sol·licitud d'informació que efectuen les persones, les entitats o les institucions legitimades davant del Síndic de Greuges.
Queixa (SG)
Sol·licitud que té per objecte instar el Síndic de Greuges a investigar els actes en què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les administracions, els organismes, les empreses o les persones pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o estatutaris.
Síndic de Greuges
Institució que s'encarrega de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Té facultats de supervisió de l'activitat de l'Administració pública de la Generalitat i dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal. El Síndic és també, mecanisme de prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, inhumans o degradants (Protocol facultatiu de la Convenció de Nacions Unides).

Aspectes metodològics

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones. Atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".