Saltar al contingut principal

Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes. Comarques i Aran, i províncies

Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes. Comarques i Aran 2020
Queixes iniciades Consultes Total
Alt Camp 53 41 94
Alt Empordà 113 113 226
Alt Penedès 126 152 278
Alt Urgell 8 12 20
Alta Ribagorça 3 3 6
Anoia 134 129 263
Aran 7 7 14
Bages 208 257 465
Baix Camp 144 138 282
Baix Ebre 70 52 122
Baix Empordà 90 108 198
Baix Llobregat 894 883 1.777
Baix Penedès 136 149 285
Barcelonès 2.730 3.234 5.964
Berguedà 60 38 98
Cerdanya 39 34 73
Conca de Barberà 25 29 54
Garraf 218 239 457
Garrigues 34 38 72
Garrotxa 37 43 80
Gironès 345 221 566
Maresme 545 605 1.150
Moianès 19 15 34
Montsià 41 46 87
Noguera 24 30 54
Osona 167 175 342
Pallars Jussà 7 6 13
Pallars Sobirà 12 6 18
Pla d'Urgell 28 43 71
Pla de l'Estany 28 22 50
Priorat 6 6 12
Ribera d'Ebre 18 13 31
Ripollès 14 17 31
Segarra 31 18 49
Segrià 181 162 343
Selva 168 220 388
Solsonès 19 11 30
Tarragonès 230 223 453
Terra Alta 5 7 12
Urgell 38 32 70
Vallès Occidental 1.141 927 2.068
Vallès Oriental 500 520 1.020
Queixes procedents d'altres comunitats autònomes 74 74
Sistema de notificació electrònica 2.531 1.047 3.578
Catalunya 11.301 10.071 21.372
Font: Síndic de Greuges de Catalunya.
Nota: No s'hi inclouen les actuacions d'ofici.

Darrera actualització: 11 de febrer de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consulta (SG)
Sol·licitud d'informació que efectuen les persones, les entitats o les institucions legitimades davant del Síndic de Greuges.
Queixa (SG)
Sol·licitud que té per objecte instar el Síndic de Greuges a investigar els actes en què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les administracions, els organismes, les empreses o les persones pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o estatutaris.
Síndic de Greuges
Institució que s'encarrega de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Té facultats de supervisió de l'activitat de l'Administració pública de la Generalitat i dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal. El Síndic és també, mecanisme de prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, inhumans o degradants (Protocol facultatiu de la Convenció de Nacions Unides).

Aspectes metodològics

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones. Atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".