Saltar al contingut principal

Policia local. Efectius. Per graduació. Comarques i Aran, i àmbits

Policia local. Efectius. Per graduació. Comarques i Aran, i àmbits 2022
Superintendent Intendent major Intendent Inspector Sotsinspector Sergent Caporal Agent Total
Alt Camp 0 0 0 0 1 1 4 25 31
Alt Empordà 0 0 0 3 3 10 29 204 249
Alt Penedès 0 0 0 1 3 9 14 85 112
Alt Urgell 0 0 0 0 1 0 3 14 18
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 0 0 0 1 0 6 20 90 117
Aran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bages 0 0 0 0 2 8 21 176 207
Baix Camp 0 0 0 1 5 13 40 206 265
Baix Ebre 0 0 0 1 1 6 17 100 125
Baix Empordà 0 0 0 3 5 15 43 237 303
Baix Llobregat 0 0 1 18 15 51 150 953 1.188
Baix Penedès 0 0 0 2 2 11 24 170 209
Barcelonès 1 8 20 22 43 115 327 3.613 4.149
Berguedà 0 0 0 0 0 1 2 18 21
Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 1 2 15 18
Garraf 0 0 0 4 1 13 41 198 257
Garrigues 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Garrotxa 0 0 0 0 1 3 7 31 42
Gironès 0 0 1 2 5 12 26 204 250
Maresme 0 1 1 11 9 35 105 653 815
Moianès 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Montsià 0 0 0 1 3 4 12 101 121
Noguera 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Osona 0 0 0 3 1 8 13 119 144
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 2 4 15 21
Pla de l'Estany 0 0 0 1 0 1 4 22 28
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 1 0 3 17 21
Segarra 0 0 0 0 0 1 1 8 10
Segrià 0 0 1 2 2 12 23 191 231
Selva 0 0 0 2 6 12 36 249 305
Solsonès 0 0 0 0 0 0 1 12 13
Tarragonès 0 1 0 2 6 21 48 378 456
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 1 0 3 19 23
Vallès Occidental 0 2 1 12 17 42 152 891 1.117
Vallès Oriental 0 0 0 14 7 24 103 518 666
Catalunya 1 12 25 106 141 437 1.279 9.571 11.572
Metropolità 1 11 23 77 91 267 837 6.628 7.935
Comarques Gironines 0 0 1 11 21 53 148 964 1.198
Camp de Tarragona 0 1 0 3 12 36 94 624 770
Terres de l'Ebre 0 0 0 2 4 10 29 201 246
Ponent 0 0 1 2 3 15 32 255 308
Comarques Centrals 0 0 0 3 3 17 37 330 390
Alt Pirineu i Aran 0 0 0 0 1 0 3 26 30
Penedès 0 0 0 8 6 39 99 543 695
Font: Departament d'Interior. Direcció General de Coordinació de les Policies Locals.

Darrera actualització: 24 d'agost de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Policia local
Cos policial que forma part d'un ajuntament sota la direcció superior de l'alcalde i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals. Només pot actuar en el territori del seu municipi, però per raons d'emergència excepcional ho pot fer en els municipis limítrofs. Són funcions pròpies protegir les autoritats, els edificis, les instal•lacions i dependències de la corporació local; regular el trànsit urbà; actuar com a policia administrativa en les competències municipals i normativa mediambiental; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia comunitària en la convivència veïnal i en els serveis públics locals, i actuar com a policia judicial.

Aspectes metodològics

La Constitució espanyola (article 148.1.22) i l'Estatut de Catalunya (article 164) atorguen al Govern de Catalunya la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública i l'ordenació de les policies locals. Aquesta competència està desenvolupada a la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya.

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l'obligació, de crear un cos de policia local. Actualment, tots els que superen aquesta població tenen policia local i algun altre de més petit, per autorització excepcional del Departament d'Interior.

L'àmbit d'actuació de les policies locals és constituït pel territori del seu municipi. Només poden actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d'emergència i amb l'autorització prèvia de les autoritats competents, i han de donar compte d'aquestes actuacions al Departament titular de les competències en matèria de seguretat pública.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l'alcalde o alcaldessa, tot i que el comandament directe l'exerceix el cap del cos que és el comandament policial de major graduació.

El model de desplegament territorial de la policia de la Generalitat és d'àmbit supramunicipal, en demarcacions comarcals dependents de regions policials. Aquesta organització permet concentrar determinats serveis en els principals municipis catalans i des d'aquestes bases desplegar els serveis a la resta del territori.

El desplegament ha configurat un model d'implantació policial diferent segons els municipis. Així, alguns municipis tenen comissaria de la policia de la Generalitat i de la policia local, altres només de la policia local, altres només de la policia de la Generalitat i uns darrers no tenen base operativa de cap policia i els serveis de seguretat són assolits per la policia de la Generalitat des de la comissaria més propera.

A partir del 2010, les xifres fan referència a efectius, no a la plantilla orgànica.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".