Saltar al contingut principal

Policia local. Efectius. Per graduació. Comarques i Aran, i àmbits

Policia local. Efectius. Per graduació. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Superintendent Intendent major Intendent Inspector Sotsinspector Sergent Caporal Agent Total
Alt Camp 0 0 0 0 1 1 4 26 32
Alt Empordà 0 0 0 4 3 10 29 159 205
Alt Penedès 0 0 0 1 3 8 17 83 112
Alt Urgell 0 0 0 0 1 0 3 13 17
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 0 0 0 1 0 4 21 101 127
Aran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bages 0 0 0 0 1 8 22 176 207
Baix Camp 0 0 0 1 6 12 39 211 269
Baix Ebre 0 0 0 1 1 8 16 105 131
Baix Empordà 0 0 0 4 8 13 41 227 293
Baix Llobregat 0 0 1 17 17 54 157 919 1.165
Baix Penedès 0 0 0 2 2 10 26 163 203
Barcelonès 1 9 23 24 44 110 316 3.323 3.850
Berguedà 0 0 0 0 0 1 1 19 21
Cerdanya 0 0 0 0 0 0 2 9 11
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 1 1 15 17
Garraf 0 0 0 3 1 12 34 196 246
Garrigues 0 0 0 0 0 0 1 9 10
Garrotxa 0 0 0 0 1 3 8 34 46
Gironès 0 0 2 2 5 12 25 206 252
Maresme 0 1 1 10 7 33 97 638 787
Moianès 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Montsià 0 0 0 1 2 3 12 95 113
Noguera 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Osona 0 0 0 3 1 7 15 112 138
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 2 4 15 21
Pla de l'Estany 0 0 0 1 0 1 4 22 28
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 1 0 3 18 22
Segarra 0 0 0 0 0 1 1 8 10
Segrià 0 0 1 2 2 12 23 189 229
Selva 0 0 0 3 4 11 33 244 295
Solsonès 0 0 0 0 0 0 1 12 13
Tarragonès 0 1 0 2 7 19 52 378 459
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 1 0 3 21 25
Vallès Occidental 0 2 2 13 20 34 159 914 1.144
Vallès Oriental 0 0 0 13 7 23 105 498 646
Catalunya 1 13 30 108 146 413 1.276 9.180 11.167
Metropolità 1 12 27 77 95 254 834 6.292 7.592
Comarques Gironines 0 0 2 14 22 50 143 910 1.141
Camp de Tarragona 0 1 0 3 14 33 96 630 777
Terres de l'Ebre 0 0 0 2 3 11 28 200 244
Ponent 0 0 1 2 3 15 32 255 308
Comarques Centrals 0 0 0 3 2 16 39 324 384
Alt Pirineu i Aran 0 0 0 0 1 0 6 26 33
Penedès 0 0 0 7 6 34 98 543 688
Font: Departament d'Interior. Direcció General d'Administració de Seguretat.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2022.

Estadística SCI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Policia local
Cos policial que forma part d'un ajuntament sota la direcció superior de l'alcalde i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals. Només pot actuar en el territori del seu municipi, però per raons d'emergència excepcional ho pot fer en els municipis limítrofs. Són funcions pròpies protegir les autoritats, els edificis, les instal•lacions i dependències de la corporació local; regular el trànsit urbà; actuar com a policia administrativa en les competències municipals i normativa mediambiental; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia comunitària en la convivència veïnal i en els serveis públics locals, i actuar com a policia judicial.

Aspectes metodològics

La Constitució espanyola (article 148.1.22) i l'Estatut de Catalunya (article 164) atorguen al Govern de Catalunya la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública i l'ordenació de les policies locals. Aquesta competència està desenvolupada a la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya.

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l'obligació, de crear un cos de policia local. Actualment, tots els que superen aquesta població tenen policia local i algun altre de més petit, per autorització excepcional del Departament d'Interior.

L'àmbit d'actuació de les policies locals és constituït pel territori del seu municipi. Només poden actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d'emergència i amb l'autorització prèvia de les autoritats competents, i han de donar compte d'aquestes actuacions al Departament titular de les competències en matèria de seguretat pública.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l'alcalde o alcaldessa, tot i que el comandament directe l'exerceix el cap del cos que és el comandament policial de major graduació.

El model de desplegament territorial de la policia de la Generalitat és d'àmbit supramunicipal, en demarcacions comarcals dependents de regions policials. Aquesta organització permet concentrar determinats serveis en els principals municipis catalans i des d'aquestes bases desplegar els serveis a la resta del territori.

El desplegament ha configurat un model d'implantació policial diferent segons els municipis. Així, alguns municipis tenen comissaria de la policia de la Generalitat i de la policia local, altres només de la policia local, altres només de la policia de la Generalitat i uns darrers no tenen base operativa de cap policia i els serveis de seguretat són assolits per la policia de la Generalitat des de la comissaria més propera.

A partir del 2010, les xifres fan referència a efectius, no a la plantilla orgànica.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".