Saltar al contingut principal

Parlament Europeu. Distribució dels vots. Per candidatures

Parlament Europeu. Distribució dels vots (1). Per candidatures Catalunya
2014 2009 2004 1999 1994 1989 1987
Participació 46,18 36,37 39,37 54,16 51,70 51,48 67,87
Abstenció 53,82 63,60 60,63 45,84 48,30 48,51 32,13
PSC-PSOE 14,29 36,00 42,85 34,63 28,17 36,36 36,82
CiU 21,84 22,40 17,44 29,28 31,50 27,53 27,82
PP 9,82 18,00 17,81 16,90 18,50 8,60 11,19
ERC 23,70 9,20 11,80 6,06 5,52 - 3,70
ICV-EUiA 10,31 6,10 7,17 5,43 11,08 5,53 5,37
Podemos 4,65 z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
C's 6,28 z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
CDS z Dada no procedent - - - - - 5,64
Altres (2) 7,39 5,50 2,36 5,96 4,05 20,51 8,43
Vots en blanc 1,71 2,89 0,55 1,72 1,18 1,24 0,94
Vots nuls 0,89 0,76 0,21 0,67 0,41 0,80 0,86
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Notes:
(1) El percentatge del vot per candidatura es calcula sobre el total de vots vàlids (vots a candidatures més vots en blanc).
(2) S'hi inclouen altres candidatures i els partits que assoliren menys de 100.000 vots.
(-) Va assolir menys de 100.000 vots.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 14 d'agost de 2015.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abstenció
Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Participació
Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
CDS Centre Democràtic i Social
PODEMOS Podemos

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".