Saltar al contingut principal

Congrés dels Diputats. Vots. Per candidatures. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Congrés dels Diputats. 10 de novembre del 2019. Vots. Per candidatures. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Electors Votants ERC-SOBIRANISTES PSC JxCAT-JUNTS ECP-GUANYEM EL CANVI PP CUP-PR VOX C's Altres candidatures
Alt Camp 32.046 22.680 6.203 3.469 4.700 2.303 1.209 2.079 1.173 947 304
Alt Empordà 87.132 57.945 15.177 8.807 11.854 5.191 3.714 4.270 4.334 2.900 930
Alt Penedès 78.073 58.470 16.732 9.456 10.811 6.895 2.603 5.309 2.513 2.190 1.284
Alt Urgell 15.046 10.189 3.294 1.541 2.296 782 604 764 365 328 88
Alta Ribagorça 2.873 2.076 627 433 294 265 104 173 63 70 17
Anoia 89.754 64.326 15.892 12.276 9.483 8.177 3.681 4.802 4.147 3.272 1.729
Aran 7.071 4.555 734 1.198 391 551 575 127 491 293 78
Bages 130.081 93.208 25.803 15.223 18.297 9.859 4.530 8.156 4.847 3.556 1.794
Baix Camp 130.125 90.796 21.688 16.686 12.983 10.005 7.282 5.713 7.898 5.770 1.592
Baix Ebre 54.138 36.286 12.289 5.803 6.127 4.132 2.087 2.110 1.683 1.123 369
Baix Empordà 88.852 61.190 16.269 10.025 13.756 5.988 3.001 4.727 3.146 2.498 1.050
Baix Llobregat 601.585 443.609 80.537 118.421 29.038 78.843 34.937 16.632 32.390 31.666 15.545
Baix Penedès 73.725 49.187 9.886 11.395 4.906 7.509 3.829 1.935 4.574 3.418 966
Barcelonès 1.558.024 1.125.111 215.900 255.787 115.908 181.731 105.777 66.876 67.336 67.590 35.376
Berguedà 30.900 22.471 6.935 2.428 6.219 1.443 785 3.156 516 472 264
Cerdanya 12.955 8.816 2.804 995 2.068 659 552 759 419 302 121
Conca de Barberà 14.901 10.862 4.110 1.139 2.591 806 376 1.044 263 259 107
Garraf 106.731 75.543 16.528 16.337 8.419 11.234 5.123 4.959 5.037 4.737 2.361
Garrigues 14.014 10.222 3.811 917 3.066 544 490 779 241 176 69
Garrotxa 40.225 29.581 8.549 3.192 9.711 2.197 835 3.163 697 572 299
Gironès 123.137 90.200 21.345 13.191 23.488 7.892 4.297 9.911 4.521 3.184 1.274
Maresme 326.971 238.097 59.850 41.929 36.057 30.903 16.125 16.072 15.143 12.964 6.425
Moianès 10.308 7.745 2.611 699 1.893 582 223 1.080 230 169 141
Montsià 47.054 31.846 11.101 5.239 4.006 3.966 2.124 1.784 1.790 1.009 292
Noguera 26.799 19.039 6.758 2.121 5.076 1.127 1.164 1.300 652 401 145
Osona 111.511 83.712 24.550 8.346 26.003 5.770 2.519 10.169 2.356 1.933 1.147
Pallars Jussà 9.637 6.783 2.055 1.008 1.809 516 275 660 169 157 66
Pallars Sobirà 5.346 3.882 1.355 344 1.016 295 113 542 51 57 46
Pla d'Urgell 24.489 17.410 6.100 2.020 4.924 1.055 872 1.054 551 402 152
Pla de l'Estany 22.187 17.081 5.328 1.215 5.848 1.196 468 1.996 334 245 299
Priorat 7.026 5.512 2.074 558 1.273 356 160 798 102 66 40
Ribera d'Ebre 15.890 11.707 4.658 1.592 2.135 918 517 981 336 279 110
Ripollès 19.382 14.353 4.184 1.719 4.458 1.006 511 1.336 430 352 154
Segarra 13.967 9.934 3.214 1.114 2.656 666 498 889 409 226 108
Segrià 140.737 96.281 27.625 16.382 17.297 8.687 8.670 5.268 5.535 4.296 1.250
Selva 113.446 78.357 18.307 13.500 16.694 9.614 4.049 5.430 4.659 3.809 1.327
Solsonès 9.977 7.137 2.257 656 2.275 417 316 764 166 153 32
Tarragonès 172.661 120.883 24.111 26.579 11.202 15.925 11.650 5.074 12.971 9.578 2.315
Terra Alta 8.704 6.338 2.207 758 1.266 544 531 438 242 190 45
Urgell 24.696 17.551 6.106 1.801 4.848 1.166 846 1.432 514 446 144
Vallès Occidental 666.362 491.577 98.688 108.846 51.763 81.357 34.231 26.453 35.763 31.449 16.857
Vallès Oriental 301.754 221.556 51.534 45.268 27.891 33.255 14.012 13.968 13.581 12.813 6.440
No comarcalitzats 245.128 22.870 5.073 4.253 3.429 2.846 1.449 2.039 1.002 1.618 878
Catalunya 5.615.420 3.896.974 874.859 794.666 530.225 549.173 287.714 246.971 243.640 217.935 104.030
Metropolità 3.457.727 2.522.226 507.241 570.465 261.232 406.289 205.157 140.251 164.293 156.541 80.702
Comarques Gironines 293.536 214.859 62.292 27.473 54.931 18.085 8.434 23.343 8.130 6.279 3.359
Camp de Tarragona 494.361 348.707 89.159 51.649 85.809 33.084 16.875 30.833 18.121 13.560 5.333
Terres de l'Ebre 244.702 170.437 53.614 24.355 37.867 13.245 12.540 10.722 7.902 5.947 1.868
Ponent 52.928 36.301 10.869 5.519 7.874 3.068 2.223 3.025 1.558 1.207 416
Comarques Centrals 356.759 250.733 58.186 48.431 32.749 29.395 20.677 14.708 22.407 16.620 4.358
Alt Pirineu i Aran 125.786 86.177 30.255 13.392 13.534 9.560 5.259 5.313 4.051 2.601 816
Penedès 344.493 244.664 58.170 49.129 32.800 33.601 15.100 16.737 16.176 13.562 6.300
Barcelona 4.201.151 2.942.354 618.909 638.319 343.931 452.482 225.645 179.041 184.715 174.124 90.132
Girona 524.978 357.801 91.932 52.723 88.060 33.710 17.449 31.703 18.489 13.869 5.460
Lleida 314.425 208.731 65.236 29.983 46.773 16.337 14.697 14.098 9.312 7.128 2.252
Tarragona 574.866 388.088 98.782 73.641 51.461 46.644 29.923 22.129 31.124 22.814 6.186
Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.
Notes:
- Altres: S'hi inclouen els partits que no assoliren cap escó i també aquelles forces parlamentàries que no han concorregut a les quatre circumscripcions catalanes.
- No comarcalitzats: Correspon als vots dels residents absents (CERA) que no es poden territorialitzar perquè es comptabilitzen en una circumscripció electoral única.

Darrera actualització: 20 d'abril de 2023.

ELECD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals al Congrés i al Senat (ELECD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Cens electoral
Relació de totes les persones majors d'edat amb dret a votar i que estiguin en ple ús dels drets civils i polítics. En l'actualitat el cens electoral és un arxiu d'abast estatal de tots els qui tenen dret a votar i la seva confecció i distribució és a càrrec de l'Institut Nacional d‘Estadística (INE). Prèviament a cada consulta, hi ha un període d'exposició al públic del cens per tal de rectificar els possibles errors o modificacions que hi pogués haver.
Circumscripcions electorals
En la normativa electoral vigent les circumscripcions electorals, pel que fa a la realització de referèndums, eleccions legislatives o eleccions al Parlament de Catalunya, coincideixen amb les províncies. En les eleccions locals la circumscripció és el municipi i per a les eleccions al Parlament Europeu la circumscripció és el conjunt d'Espanya. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la junta electoral provincial. En les eleccions locals ho seran les juntes electorals de zona (que coincideixen amb els partits judicials). Les juntes de zona també tenen atribucions en les altres consultes, com ara de propaganda o de creació de documentació per als interventors.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
ECP En Comú Podem
CDC Convergència Democràtica de Catalunya
EN COMÚ PODEM En comú podem
DL Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament
C's Ciutadans- Partit de la Ciutadania

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".