Saltar al contingut principal

Congrés dels Diputats. Distribució dels vots. Per candidatures

Congrés dels Diputats. Distribució dels vots (1). Per candidatures Catalunya
2019 2016 2015 2011 2008 2004 2000 1996 1993 1989
Participació 69,40 63,40 68,60 65,16 70,30 75,96 64,01 76,52 75,92 67,62
Abstenció 30,60 36,60 31,40 34,84 29,70 24,04 35,99 23,48 24,08 32,38
PSC 20,50 16,17 15,74 26,66 45,30 39,47 34,13 39,36 34,87 35,59
CiU .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29,35 20,90 20,78 28,79 29,61 31,82 32,68
ERC 22,57 18,26 16,04 7,07 7,80 15,89 5,64 4,18 5,10 2,68
PP 7,42 13,42 11,15 20,70 16,40 15,58 22,79 17,96 17,04 10,64
IC-V .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,09 4,90 5,84 3,54 7,64 7,46 7,33
ECP 14,17 24,64 24,79 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
CDC .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,97 15,12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
C's 5,62 10,99 13,09 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
JxCat 13,68 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
CUP-PR 6,37 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
VOX 6,29 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres (2) 2,69 2,16 3,71 6,27 3,00 1,54 3,70 0,59 3,05 10,47
Vots en blanc 0,70 0,83 0,68 1,82 1,50 0,89 1,40 0,66 0,66 0,61
Vots nuls 0,53 0,67 0,61 1,58 0,50 0,32 0,50 0,33 0,41 0,56
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ministeri de l'Interior (dades 2019).
Notes:
- (1) El percentatge del vot per candidatura es calcula sobre el total de vots vàlids (vots a candidatures més vots en blanc).
- (2) S'hi inclouen altres candidatures i els partits que no assoliren cap escó, així com aquelles forces parlamentàries que no han concorregut a les quatre circumscripcions catalanes.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de març de 2020.

ELECD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals al Congrés i al Senat (ELECD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abstenció
Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Circumscripcions electorals
En la normativa electoral vigent les circumscripcions electorals, pel que fa a la realització de referèndums, eleccions legislatives o eleccions al Parlament de Catalunya, coincideixen amb les províncies. En les eleccions locals la circumscripció és el municipi i per a les eleccions al Parlament Europeu la circumscripció és el conjunt d'Espanya. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la junta electoral provincial. En les eleccions locals ho seran les juntes electorals de zona (que coincideixen amb els partits judicials). Les juntes de zona també tenen atribucions en les altres consultes, com ara de propaganda o de creació de documentació per als interventors.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Participació
Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
ECP En Comú Podem
CDC Convergència Democràtica de Catalunya
EN COMÚ PODEM En comú podem
DL Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament
C's Ciutadans- Partit de la Ciutadania

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".