Saltar al contingut principal

Congrés dels Diputats. Escons. Per candidatures. Províncies

Congrés dels Diputats. Escons. Per candidatures. Províncies 2019
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
PSC
1996 13 2 1 3 19
2000 12 2 1 2 17
2004 14 2 2 3 21
2008 16 3 2 4 25
2011 10 1 1 2 14
2015 5 1 1 1 8
2016 5 1 0 1 7
2019 8 1 1 2 12
CiU
1996 9 3 2 2 16
2000 9 2 2 2 15
2004 6 2 1 1 10
2008 6 2 1 1 10
2011 9 3 2 2 16
PP
1996 6 0 1 1 8
2000 8 1 1 2 12
2004 5 0 0 1 6
2008 6 0 1 1 8
2011 7 1 1 2 11
2015 4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 5
2016 4 0 1 1 6
2019 2 0 0 0 2
ERC
1996 1 0 0 0 1
2000 1 0 0 0 1
2004 4 2 1 1 8
2008 2 1 0 0 3
2011 2 1 0 0 3
2015 5 2 1 1 9
2016 5 2 1 1 9
2019 7 2 2 2 13
IC-V
1996 2 0 0 0 2
2000 1 0 0 0 1
2004 2 0 0 0 2
2008 1 0 0 0 1
2011 3 0 0 0 3
ECP
2015 9 1 1 1 12
2016 9 1 1 1 12
2019 5 1 0 1 7
CDC
2015 4 2 1 1 8
2016 4 2 1 1 8
C's
2015 4 0 0 1 5
2016 4 0 0 1 5
2019 2 0 0 0 2
JxCAT-JUNTS
2019 4 2 1 1 8
VOX
2019 2 0 0 0 2
CUP-PR
2019 2 0 0 0 2
Total escons 2019 32 6 4 6 48
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals; Ministeri de l'Interior (dades 2019).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de març de 2020.

ELECD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals al Congrés i al Senat (ELECD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Normativa electoral
La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades i blocades. La distribució d'escons (siguin escons al Parlament o regidors per als consistoris) es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt. Hi ha uns percentatges mínims (3% per a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les legislatives i 5% per a les locals) per sota dels quals els partits o coalicions que no els hagin obtingut no entren en el repartiment d'escons.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
ECP En Comú Podem
CDC Convergència Democràtica de Catalunya
EN COMÚ PODEM En comú podem
DL Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament
C's Ciutadans- Partit de la Ciutadania

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".