Saltar al contingut principal

Parlament de Catalunya. Vots. Per candidatures

Parlament de Catalunya. Vots. Per candidatures Catalunya
2017
Electors 5.554.455
Votants 4.392.891
CiU .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PSC 606.659
PP 185.670
IC-V .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
ERC .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
ERC-Cat Sí 935.861
C's 1.109.732
SI .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
CUP 195.246
JxSí .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
CatSíqueesPot .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
CatComú-Podem 326.360
JUNTSxCAT 948.233
Altres 49.607
Vots en blanc 19.431
Vots nuls 16.092
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Notes:
- IC-V: En les eleccions de 1999 IC-V (Iniciativa per Catalunya-Verds) es presentava en coalició amb PSC-CC (Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi) a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.
- Altres: S'hi inclouen altres candidatures i els partits que no assoliren cap escó.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de novembre de 2018.

Estadística ELEPC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Cens electoral
Relació de totes les persones majors d'edat amb dret a votar i que estiguin en ple ús dels drets civils i polítics. En l'actualitat el cens electoral és un arxiu d'abast estatal de tots els qui tenen dret a votar i la seva confecció i distribució és a càrrec de l'Institut Nacional d‘Estadística (INE). Prèviament a cada consulta, hi ha un període d'exposició al públic del cens per tal de rectificar els possibles errors o modificacions que hi pogués haver.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
SI Solidaritat Catalana per la Independència
CUP Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres
JxSí Junts pel sí
CatSíqueesPot Catalunya sí que es pot

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per exemple, a les eleccions al Parlament de Catalunya 2003, Iniciativa per Catalunya Verds es va presentar en coalició amb Esquerra Alternativa i van formar la candidatura ICV-EA, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya ho va fer amb Ciutadans pel Canvi, mitjançant la candidatura PSC-CIPC. D'altra banda, a les eleccions al Congrés dels Diputats 2004 ICV es va presentar en coalició amb Esquerra Unida i Alternativa i van constituir la candidatura ICV-EUiA.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".