Saltar al contingut principal

Municipals. Participació i abstenció. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Municipals. 26 de maig del 2019. Participació i abstenció. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Participació Abstenció
Alt Camp 68,8 31,2
Alt Empordà 64,0 36,0
Alt Penedès 69,6 30,4
Alt Urgell 68,9 31,1
Alta Ribagorça 73,6 26,4
Anoia 66,5 33,5
Aran 71,9 28,1
Bages 66,1 33,9
Baix Camp 63,7 36,3
Baix Ebre 69,7 30,3
Baix Empordà 63,7 36,3
Baix Llobregat 62,7 37,3
Baix Penedès 59,5 40,5
Barcelonès 64,3 35,7
Berguedà 71,6 28,4
Cerdanya 67,2 32,8
Conca de Barberà 73,1 26,9
Garraf 62,3 37,7
Garrigues 75,7 24,3
Garrotxa 70,2 29,8
Gironès 67,1 32,9
Maresme 65,0 35,0
Moianès 70,5 29,5
Montsià 69,1 30,9
Noguera 73,8 26,2
Osona 70,6 29,4
Pallars Jussà 72,0 28,0
Pallars Sobirà 81,5 18,5
Pla d'Urgell 72,3 27,7
Pla de l'Estany 74,3 25,7
Priorat 80,5 19,5
Ribera d'Ebre 76,8 23,2
Ripollès 72,9 27,1
Segarra 71,3 28,7
Segrià 64,4 35,6
Selva 63,3 36,7
Solsonès 72,9 27,1
Tarragonès 62,7 37,3
Terra Alta 81,0 19,0
Urgell 70,0 30,0
Vallès Occidental 63,0 37,0
Vallès Oriental 64,3 35,7
Catalunya 64,8 35,2
Metropolità 63,9 36,1
Comarques Gironines 68,9 31,1
Camp de Tarragona 65,9 34,1
Terres de l'Ebre 67,9 32,1
Ponent 71,0 29,0
Comarques Centrals 64,4 35,6
Alt Pirineu i Aran 71,2 28,8
Penedès 64,3 35,7
Barcelona 64,3 35,7
Girona 65,9 34,1
Lleida 68,7 31,3
Tarragona 65,3 34,7
Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.
Nota: A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abstenció
Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Participació
Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
CDS Centre Democràtic i Social

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".