Saltar al contingut principal

Municipals. Participació i abstenció. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Municipals. 24 de maig del 2015 (p). Participació i abstenció. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2015
Participació Abstenció
Alt Camp 63,1 36,9
Alt Empordà 57,6 42,4
Alt Penedès 62,9 37,1
Alt Urgell 62,5 37,5
Alta Ribagorça 65,8 34,2
Anoia 60,7 39,3
Aran 69,8 30,2
Bages 57,8 42,2
Baix Camp 58,1 41,9
Baix Ebre 64,0 36,0
Baix Empordà 56,2 43,8
Baix Llobregat 56,5 43,5
Baix Penedès 57,0 43,0
Barcelonès 59,0 41,0
Berguedà 62,9 37,1
Cerdanya 61,0 39,0
Conca de Barberà 65,5 34,5
Garraf 55,2 44,8
Garrigues 67,7 32,3
Garrotxa 60,8 39,2
Gironès 58,7 41,3
Maresme 56,9 43,1
Moianès 65,1 34,9
Montsià 65,5 34,5
Noguera 69,2 30,8
Osona 60,6 39,4
Pallars Jussà 66,2 33,8
Pallars Sobirà 74,1 25,9
Pla d'Urgell 66,7 33,3
Pla de l'Estany 65,1 34,9
Priorat 75,0 25,0
Ribera d'Ebre 73,1 26,9
Ripollès 66,6 33,4
Segarra 66,5 33,5
Segrià 58,2 41,8
Selva 58,6 41,4
Solsonès 68,4 31,6
Tarragonès 56,4 43,6
Terra Alta 78,7 21,3
Urgell 62,7 37,3
Vallès Occidental 55,9 44,1
Vallès Oriental 57,7 42,3
Catalunya 58,5 41,5
Metropolità 57,7 42,3
Comarques Gironines 58,8 41,2
Camp de Tarragona 58,4 41,6
Terres de l'Ebre 66,8 33,2
Ponent 61,8 38,2
Comarques Centrals 60,1 39,9
Alt Pirineu i Aran 65,1 34,9
Penedès 58,6 41,4
Barcelona 57,9 42,1
Girona 58,9 41,1
Lleida 62,6 37,4
Tarragona 60,2 39,8
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitage.
Notes:
- A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
- (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 4 d'octubre de 2016.

Estadística ELEM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abstenció
Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Participació
Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
CDS Centre Democràtic i Social

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".