Saltar al contingut principal

Municipals. Regidors. Comarques i Aran, i províncies

Municipals. 24 de maig del 2015 (p). Regidors. Comarques i Aran, i províncies
2015
Alt Camp 187
Alt Empordà 520
Alt Penedès 279
Alt Urgell 125
Alta Ribagorça 25
Anoia 287
Aran 59
Bages 318
Baix Camp 268
Baix Ebre 152
Baix Empordà 340
Baix Llobregat 538
Baix Penedès 172
Barcelonès 143
Berguedà 199
Cerdanya 119
Conca de Barberà 136
Garraf 106
Garrigues 162
Garrotxa 179
Gironès 265
Maresme 452
Moianès 76
Montsià 136
Noguera 218
Osona 448
Pallars Jussà 98
Pallars Sobirà 99
Pla d'Urgell 150
Pla de l'Estany 95
Priorat 143
Ribera d'Ebre 120
Ripollès 139
Segarra 141
Segrià 352
Selva 300
Solsonès 97
Tarragonès 266
Terra Alta 96
Urgell 154
Vallès Occidental 401
Vallès Oriental 517
Catalunya 9.077
Barcelona 3.749
Girona 1.927
Lleida 1.725
Tarragona 1.676
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitage.
Notes:
- A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
- (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 4 d'octubre de 2016.

Estadística ELEM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Normativa electoral
La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades i blocades. La distribució d'escons (siguin escons al Parlament o regidors per als consistoris) es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt. Hi ha uns percentatges mínims (3% per a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les legislatives i 5% per a les locals) per sota dels quals els partits o coalicions que no els hagin obtingut no entren en el repartiment d'escons.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
CDS Centre Democràtic i Social

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".