Saltar al contingut principal

Municipals. Regidors. Per candidatures. Províncies

Municipals. Regidors. Per candidatures. Províncies 2011
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
PSC
1991 919 312 311 302 1.844
1995 876 300 263 266 1.705
1999 1.126 313 309 332 2.080
2003 1.163 378 356 383 2.280
2007 1.206 458 440 465 2.569
2011 984 350 368 413 2.115
CiU
1991 1.943 936 783 667 4.329
1995 1.356 1.085 1.019 780 4.240
1999 1.280 1.039 994 804 4.117
2003 1.147 927 923 717 3.714
2007 1.170 789 782 674 3.415
2011 1.278 930 907 782 3.897
ERC
1991 107 55 41 30 233
1995 226 122 110 67 525
1999 288 150 143 95 676
2003 519 299 237 223 1.278
2007 549 398 355 278 1.580
2011 467 357 309 244 1.377
PP
1991 80 21 75 80 256
1995 206 34 106 107 453
1999 197 31 121 102 451
2003 197 25 62 66 350
2007 176 19 31 58 284
2011 290 38 59 86 473
IC-V
1991 223 16 6 10 255
1995 285 37 9 42 373
1999 239 23 4 25 291
2003 298 66 11 22 397
2007 310 84 26 37 457
2011 288 59 16 37 400
CDS
1991 5 8 8 3 24
Altres (1)
1991 649 229 198 272 1.348
1995 455 221 191 263 1.130
1999 339 237 118 191 885
2003 253 144 110 164 671
2007 286 137 93 111 627
2011 454 203 86 127 870
Total
1991 3.926 1.577 1.422 1.364 8.289
1995 3.404 1.799 1.698 1.525 8.426
1999 3.469 1.793 1.689 1.549 8.500
2003 3.577 1.839 1.699 1.575 8.690
2007 3.697 1.885 1.727 1.623 8.932
2011 3.761 1.937 1.745 1.689 9.132
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques.
Notes:
- (1) S'hi inclouen les agrupacions independents i els partits no parlamentaris.
- A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits.

Darrera actualització: 4 d'octubre de 2016.

ELEM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals municipals i als consells comarcals (ELEM).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Normativa electoral
La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades i blocades. La distribució d'escons (siguin escons al Parlament o regidors per als consistoris) es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt. Hi ha uns percentatges mínims (3% per a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les legislatives i 5% per a les locals) per sota dels quals els partits o coalicions que no els hagin obtingut no entren en el repartiment d'escons.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
CDS Centre Democràtic i Social

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".