Saltar al contingut principal

Consells comarcals. Consellers. Comarques i Aran

Consells comarcals. 26 de maig del 2019. Consellers. Comarques i Aran,
2019
Alt Camp 19
Alt Empordà 33
Alt Penedès 33
Alt Urgell 19
Alta Ribagorça 19
Anoia 33
Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Bages 33
Baix Camp 33
Baix Ebre 25
Baix Empordà 33
Baix Llobregat 39
Baix Penedès 33
Berguedà 19
Cerdanya 19
Conca de Barberà 19
Garraf 33
Garrigues 19
Garrotxa 25
Gironès 33
Maresme 33
Moianès 19
Montsià 25
Noguera 19
Osona 33
Pallars Jussà 19
Pallars Sobirà 19
Pla d'Urgell 19
Pla de l'Estany 19
Priorat 19
Ribera d'Ebre 19
Ripollès 19
Segarra 19
Segrià 33
Selva 33
Solsonès 19
Tarragonès 33
Terra Alta 19
Urgell 19
Vallès Occidental 39
Vallès Oriental 33
Catalunya 1.028
Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.
Notes:
A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits.
El Conselh Generau d'Aran està integrat per 13 consellers, elegits democràticament: 9 són d'Unitat d'Aran -PSC - Candidatura de Progrés i 4 són de Convergència Democràtica Aranesa - Partit Nacionalista Aranès.s
El Parlament aprova la Llei 1/2019, de 15 de febrer, per la qual es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consell comarcal
Entitat autònoma que gestiona interessos comuns o prestacions de serveis que corresponen a l'entitat territorial de la comarca.
Conseller comarcal
Membre escollit mitjançant votació indirecta. Un cop constituïts tots els ajuntaments se sumen separadament el nombre de vots i el de regidors de les diferents candidatures de cadascun dels municipis i d'acord amb els resultats s'assigna la representació als consells comarcals.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
CDS Centre Democràtic i Social

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".