Saltar al contingut principal
Referèndums. Vots. Per opcions Catalunya. 2006
Reforma política 1976 Constitució 1978 Estatut 1979 OTAN 1986 Constitució europea 2005 Estatut 2006
Electors 3.710.652 4.398.173 4.451.796 4.612.529 5.316.355 5.310.103
Votants 2.749.555 2.986.726 2.639.951 2.898.112 2.157.688 2.594.167
2.567.147 2.701.870 2.327.038 1.263.484 1.386.794 1.899.897
No 58.146 137.845 204.957 1.466.571 597.198 533.742
Blancs 118.061 126.462 93.784 146.396 154.926 137.207
Nuls 6.201 20.549 12.576 21.661 18.770 23.321
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques.

Darrera actualització: 8 de gener de 2014.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Cens electoral
Relació de totes les persones majors d'edat amb dret a votar i que estiguin en ple ús dels drets civils i polítics. En l'actualitat el cens electoral és un arxiu d'abast estatal de tots els qui tenen dret a votar i la seva confecció i distribució és a càrrec de l'Institut Nacional d‘Estadística (INE). Prèviament a cada consulta, hi ha un període d'exposició al públic del cens per tal de rectificar els possibles errors o modificacions que hi pogués haver.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".