Saltar al contingut principal
Referèndums. Distribució dels vots. Per opcions Catalunya. 2006
Reforma política 1976 Constitució 1978 Estatut 1979 OTAN 1986 Constitució europea 2005 Estatut 2006
Participació 74,1 68,0 59,3 62,8 40,6 48,9
Abstenció 25,9 32,0 40,7 37,2 59,4 51,1
93,4 90,5 88,1 50,6 64,3 73,2
No 2,1 4,6 7,8 43,6 27,7 20,6
Blancs 4,3 4,2 3,6 5,1 7,2 5,3
Nuls 0,2 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2009.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".