Saltar al contingut principal

Bombers de la Generalitat. Efectius. Comarques i Aran

Bombers de la Generalitat. Efectius. Comarques i Aran, i àmbits 2023
Funcionaris Voluntaris Total
Alt Camp 53 44 97
Alt Empordà 106 101 207
Alt Penedès 47 33 80
Alt Urgell 52 99 151
Alta Ribagorça 19 8 27
Anoia 53 54 107
Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Bages 101 49 150
Baix Camp 140 34 174
Baix Ebre 67 17 84
Baix Empordà 112 8 120
Baix Llobregat 256 123 379
Baix Penedès 38 19 57
Barcelonès 149 8 157
Berguedà 54 38 92
Cerdanya 0 80 80
Conca de Barberà 19 42 61
Garraf 36 29 65
Garrigues 0 53 53
Garrotxa 55 7 62
Gironès 117 9 126
Lluçanès 20 0 20
Maresme 96 78 174
Moianès 18 0 18
Montsià 51 5 56
Noguera 38 86 124
Osona 71 1 72
Pallars Jussà 37 63 100
Pallars Sobirà 27 67 94
Pla d'Urgell 21 3 24
Pla de l'Estany 32 2 34
Priorat 18 26 44
Ribera d'Ebre 59 39 98
Ripollès 23 31 54
Segarra 27 51 78
Segrià 106 86 192
Selva 116 72 188
Solsonès 20 35 55
Tarragonès 62 9 71
Terra Alta 13 37 50
Urgell 31 39 70
Vallès Occidental 310 191 501
Vallès Oriental 141 88 229
Catalunya 2.811 1.864 4.675
Metropolità 952 488 1.440
Comarques Gironines 561 230 791
Camp de Tarragona 292 155 447
Terres de l'Ebre 190 98 288
Ponent 223 318 541
Comarques Centrals 304 123 427
Alt Pirineu i Aran 135 317 452
Penedès 154 135 289
Font: Departament d'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juny de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Bomber professional
Persona que forma part del cos professional de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. A més, dóna suport sanitari en emergències i inspecciona i dirigeix unitats operatives i logístiques.
Bomber voluntari
Són bombers voluntaris les persones que, per la seva vocació beneficosocial, presten serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel corresponent reglament.
Els bombers voluntaris de la Generalitat depenen de l'organització i de la supervisió del Departament d'Interior, sota el comandament superior del conseller, i tenen una estructura i una organització jerarquitzada.
La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Aspectes metodològics

El Cos de Bombers de la Generalitat depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'organització del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'estructura en òrgans centrals i en òrgans territorials.

El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica segons les escales i categories següents:

  • Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.

  • Escala executiva, que comprèn la categoria de sots-inspector.

  • Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

  • Escala bàsica, que comprèn la categoria de bomber.

Bombers de Barcelona és l'organització que integrada dins l'Ajuntament de Barcelona, treballa per millorar les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la nostra ciutat.

Les seves funcions queden resumides en els punts següents:

  • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.

  • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.

  • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.

  • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.

  • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte.