Saltar al contingut principal

Bombers de la Generalitat. Efectius. Comarques i Aran

Bombers de la Generalitat. Efectius. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Funcionaris Voluntaris Total
Alt Camp 26 41 67
Alt Empordà 96 70 166
Alt Penedès 36 30 66
Alt Urgell 45 85 130
Alta Ribagorça 20 6 26
Anoia 52 49 101
Aran 0 117 117
Bages 90 38 128
Baix Camp 127 28 155
Baix Ebre 61 14 75
Baix Empordà 114 8 122
Baix Llobregat 201 117 318
Baix Penedès 35 14 49
Barcelonès 119 7 126
Berguedà 49 30 79
Cerdanya 0 70 70
Conca de Barberà 21 36 57
Garraf 32 27 59
Garrigues 0 51 51
Garrotxa 45 7 52
Gironès 89 20 109
Maresme 82 81 163
Moianès 21 0 21
Montsià 47 4 51
Noguera 34 75 109
Osona 85 1 86
Pallars Jussà 36 53 89
Pallars Sobirà 26 65 91
Pla d'Urgell 26 3 29
Pla de l'Estany 22 2 24
Priorat 21 25 46
Ribera d'Ebre 51 35 86
Ripollès 20 27 47
Segarra 26 46 72
Segrià 92 73 165
Selva 113 64 177
Solsonès 20 28 48
Tarragonès 59 9 68
Terra Alta 18 31 49
Urgell 28 33 61
Vallès Occidental 287 148 435
Vallès Oriental 120 84 204
Catalunya 2.492 1.752 4.244
Metropolità 809 437 1.246
Comarques Gironines 499 198 697
Camp de Tarragona 254 139 393
Terres de l'Ebre 177 84 261
Ponent 206 281 487
Comarques Centrals 285 97 382
Alt Pirineu i Aran 127 396 523
Penedès 135 120 255
Font: Departament d'Interior.

Darrera actualització: 30 de juny de 2022.

Estadística EIPC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Bomber professional
Persona que forma part del cos professional de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. A més, dóna suport sanitari en emergències i inspecciona i dirigeix unitats operatives i logístiques.
Bomber voluntari
Són bombers voluntaris les persones que, per la seva vocació beneficosocial, presten serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel corresponent reglament.
Els bombers voluntaris de la Generalitat depenen de l'organització i de la supervisió del Departament d'Interior, sota el comandament superior del conseller, i tenen una estructura i una organització jerarquitzada.
La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Aspectes metodològics

El Cos de Bombers de la Generalitat depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'organització del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'estructura en òrgans centrals i en òrgans territorials.

El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica segons les escales i categories següents:

  • Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.

  • Escala executiva, que comprèn la categoria de sots-inspector.

  • Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

  • Escala bàsica, que comprèn la categoria de bomber.

Bombers de Barcelona és l'organització que integrada dins l'Ajuntament de Barcelona, treballa per millorar les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la nostra ciutat.

Les seves funcions queden resumides en els punts següents:

  • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.

  • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.

  • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.

  • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.

  • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".