Saltar al contingut principal

Ús de l'ordinador, d'Internet i disponibilitat de mòbil dels nens de 10 a 15 anys. Per lloc d'ús

Ús de l'ordinador, d'Internet i disponibilitat de mòbil dels nens de 10 a 15 anys. Per lloc d'ús Catalunya
Ús d'ordinador Ús d'Internet Lloc Habitatge Altres habitatges Centre d'estudis Centre públic Cibercafè Altres llocs Disponibilitat de mòbil
2023 95,7 95,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 68,8
2022 92,0 96,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,0
2021 98,7 99,2 97,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 89,4 64,3
2020 94,1 95,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 68,7
2019 92,8 95,4 96,4 62,4 88,3 40,6 14,1 22,1 66,7
2018 93,3 92,8 93,4 61,6 85,5 36,6 13,7 24,5 71,8
2017 94,1 92,7 91,9 50,8 81,7 29,4 7,4 16,1 69,4
2016 98,7 98,1 94,8 44,9 86,6 34,9 8,2 18,8 65,6
2015 94,6 95,6 93,9 31,1 85,5 20,1 0,9 30,8 61,8
2014 95,0 92,5 87,5 39,9 81,6 35,2 7,1 11,8 57,8
2013 96,7 94,8 84,6 30,2 78,1 20,8 5,4 8,3 53,1
2012 97,8 95,5 87,4 28,4 88,5 19,6 3,3 8,1 63,1
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'INE.
Notes:
Per a l'any 2021, la categoria “altres llocs” inclou les altres categories: altres habitatges, centre d'estudis, centre públic, cibercafè i altres.
Nens que van utilitzar l'ordinador o van connectar-se a Internet en els 3 mesos anteriors a la data de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si en l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.