Saltar al contingut principal

Noms més freqüents de la població. Per sexe

Noms més freqüents de la població. Per sexe. Homes Catalunya. 2022
Rànquing Nombre Taxa per 1.000 homes
Antonio 1 89.957 11,54
José 2 84.830 10,89
Jordi 3 72.247 9,27
David 4 68.761 8,82
Francisco 5 66.841 8,58
Manuel 6 63.727 8,18
Juan 7 59.441 7,63
Marc 8 55.236 7,09
Daniel 9 48.333 6,20
Carlos 10 43.206 5,54
Joan 11 41.447 5,32
Javier 12 37.505 4,81
Josep 13 37.007 4,75
Ramon/Ramón 14 33.266 4,27
Jorge 15 32.884 4,22
José Maria/José María 16 30.578 3,92
Albert 17 30.448 3,91
Miguel 18 29.813 3,83
Pedro 19 29.584 3,80
Xavier 20 29.054 3,73
Noms més freqüents de la població. Per sexe. Dones Catalunya. 2022
Rànquing Nombre Taxa per 1.000 dones
Maria/María 1 88.985 11,42
Montserrat 2 75.819 9,73
María del Carmen 3 69.985 8,98
Marta 4 53.018 6,80
Carmen 5 50.016 6,42
Núria/Nuria 6 49.268 6,32
Laura 7 48.689 6,25
Cristina 8 42.476 5,45
Maria Teresa/María Teresa 9 40.341 5,18
Josefa 10 39.558 5,08
Isabel 11 38.497 4,94
Ana Maria/Ana María 12 35.666 4,58
Anna 13 35.424 4,55
Ana 14 33.345 4,28
Antònia/Antonia 15 30.565 3,92
Francisca 16 30.399 3,90
Maria Dolores/María Dolores 17 30.023 3,85
Sílvia/Silvia 18 28.670 3,68
Dolores 19 28.479 3,65
Júlia/Julia 20 28.362 3,64

Darrera actualització: 18 d'octubre de 2023.

NCP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Noms i cognoms de la població (NCP).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya.

La font utilitzada és el Registre de Població de Catalunya, registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants dels ajuntaments de Catalunya, les quals podran ser consultades per les administracions públiques en l'exercici de les seves competències. Les dades són a 1 de gener.

A partir de l'any 2021, la font de les dades és el Padró continu de l'INE.

Atès que la font utilitzada conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".