Saltar al contingut principal

Noms més freqüents de la població. Per sexe

Noms més freqüents de la població. Per sexe. Homes Catalunya. 2021
Rànquing Nombre Taxa per 1.000 homes
Antonio 1 92.167 11,87
José 2 87.434 11,26
Jordi 3 72.541 9,34
David 4 68.819 8,86
Francisco 5 68.768 8,86
Manuel 6 65.156 8,39
Juan 7 61.168 7,88
Marc 8 54.975 7,08
Daniel 9 48.369 6,23
Carlos 10 43.639 5,62
Joan 11 42.004 5,41
Josep 12 37.915 4,88
Javier 13 37.670 4,85
Ramon/Ramón 14 34.124 4,40
Jorge 15 33.183 4,27
José Maria/José María 16 31.180 4,02
Albert 17 30.565 3,94
Miguel 18 30.344 3,91
Pedro 19 30.311 3,90
Xavier 20 29.168 3,76
Font: Idescat. Cognoms de la població, a partir del Padró continu de l'INE.
Noms més freqüents de la població. Per sexe. Dones Catalunya. 2021
Rànquing Nombre Taxa per 1.000 dones
Maria/María 1 91.172 11,74
Montserrat 2 76.805 9,89
María del Carmen 3 70.588 9,09
Marta 4 53.156 6,85
Carmen 5 51.564 6,64
Núria/Nuria 6 49.674 6,40
Laura 7 48.700 6,27
Cristina 8 42.634 5,49
Josefa 9 40.904 5,27
Maria Teresa/María Teresa 10 40.851 5,26
Isabel 11 39.284 5,06
Ana Maria/Ana María 12 35.921 4,63
Anna 13 35.457 4,57
Ana 14 33.819 4,36
Antònia/Antonia 15 31.455 4,05
Francisca 16 31.235 4,02
Maria Dolores/María Dolores 17 30.393 3,91
Dolores 18 29.424 3,79
Sílvia/Silvia 19 28.746 3,70
Júlia/Julia 20 28.099 3,62
Font: Idescat. Cognoms de la població, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2022.

Estadística NCP

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya.

La font utilitzada és el Registre de Població de Catalunya, registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants dels ajuntaments de Catalunya, les quals podran ser consultades per les administracions públiques en l'exercici de les seves competències. Les dades són a 1 de gener.

A partir de l'any 2021, la font de les dades és el Padró continu de l'INE.

Atès que la font utilitzada conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".