Saltar al contingut principal

Cognoms més freqüents de la població

Cognoms més freqüents de la població Catalunya. 2021
Primer cognom Segon cognom
Nombre Taxa per 1.000 habitants Nombre Taxa per 1.000 habitants
García 168.733 21,73 173.500 22,35
Martínez 118.464 15,26 120.721 15,55
López 113.676 14,64 117.656 15,16
Sánchez 102.466 13,20 105.858 13,64
Rodríguez 101.777 13,11 103.737 13,36
Fernández 96.340 12,41 98.928 12,74
Pérez 92.919 11,97 96.485 12,43
González 92.054 11,86 93.643 12,06
Gómez 56.767 7,31 57.995 7,47
Ruíz 49.637 6,39 51.861 6,68
Jiménez 45.446 5,85 45.104 5,81
Martín 45.402 5,85 45.072 5,81
Moreno 42.811 5,51 43.128 5,56
Hernández 40.289 5,19 40.982 5,28
Muñoz 38.201 4,92 38.854 5,00
Díaz 36.131 4,65 36.377 4,69
Romero 29.286 3,77 29.483 3,80
Navarro 27.833 3,59 27.987 3,61
Torres 27.631 3,56 27.365 3,52
Álvarez 26.901 3,47 27.303 3,52
Font: Idescat. Cognoms de la població, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2022.

NCP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Noms i cognoms de la població (NCP).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya.

La font utilitzada és el Registre de Població de Catalunya, registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants dels ajuntaments de Catalunya, les quals podran ser consultades per les administracions públiques en l'exercici de les seves competències. Les dades són a 1 de gener.

A partir de l'any 2021, la font de les dades és el Padró continu de l'INE.

Atès que la font utilitzada conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".