Saltar al contingut principal
Bombers. Efectius. Per titularitat i sexe Catalunya
Bombers de la Generalitat Homes Dones Bombers de l'Ajuntament de Barcelona Homes Dones Total
2022 2.644 2.570 74 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 2.492 2.438 54 731 704 27 3.223
2020 2.563 2.513 50 686 667 19 3.249
2019 2.260 2.219 41 623 616 7 2.883
2018 2.315 2.273 42 607 587 20 2.922
2017 2.409 2.368 41 622 604 18 3.031
2016 2.333 2.298 35 619 601 18 2.952
2015 2.402 2.367 35 615 595 20 3.017
2014 2.444 2.408 36 565 551 14 3.009
2013 2.478 2.441 37 582 576 6 3.060
2012 2.533 2.496 37 622 617 5 3.155
2011 2.569 2.533 36 662 657 5 3.231
2010 2.420 2.394 26 667 663 4 3.087
2009 2.481 2.454 27 704 700 4 3.185
2008 2.433 2.410 23 668 667 1 3.101
2007 2.451 2.431 20 702 701 1 3.153
2006 2.343 2.328 15 674 674 0 3.017
2005 2.228 2.213 15 647 647 0 2.875
2004 2.121 2.109 12 598 598 0 2.719
2003 2.142 2.130 12 608 608 0 2.750
2002 1.969 1.960 9 607 607 0 2.576
2001 1.833 1.823 10 601 601 0 2.434
2000 1.816 1.808 8 622 622 0 2.438
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.
Nota: Bombers de la Generalitat: inclou només el personal funcionari.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de setembre de 2023.

EIPC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'emergències i protecció civil (EIPC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Bomber professional
Persona que forma part del cos professional de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. A més, dóna suport sanitari en emergències i inspecciona i dirigeix unitats operatives i logístiques.

Aspectes metodològics

El Cos de Bombers de la Generalitat depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'organització del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'estructura en òrgans centrals i en òrgans territorials.

El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica segons les escales i categories següents:

  • Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.

  • Escala executiva, que comprèn la categoria de sots-inspector.

  • Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

  • Escala bàsica, que comprèn la categoria de bomber.

Bombers de Barcelona és l'organització que integrada dins l'Ajuntament de Barcelona, treballa per millorar les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la nostra ciutat.

Les seves funcions queden resumides en els punts següents:

  • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.

  • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.

  • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.

  • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.

  • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".