Saltar al contingut principal

Policia local. Efectius. Per sexe i graduació

Policia local. Efectius. Per sexe i graduació Catalunya. 2022
Superintendent Intendent major Intendent Inspector Sotsinspector Sergent Caporal Agent Total
Homes 1 12 23 102 137 411 1.144 8.056 9.886
Dones 0 0 2 4 4 26 135 1.515 1.686
Total 1 12 25 106 141 437 1.279 9.571 11.572
Font: Departament d'Interior. Direcció General de Coordinació de les Policies Locals.

Darrera actualització: 24 d'agost de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Policia local
Cos policial que forma part d'un ajuntament sota la direcció superior de l'alcalde i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals. Només pot actuar en el territori del seu municipi, però per raons d'emergència excepcional ho pot fer en els municipis limítrofs. Són funcions pròpies protegir les autoritats, els edificis, les instal•lacions i dependències de la corporació local; regular el trànsit urbà; actuar com a policia administrativa en les competències municipals i normativa mediambiental; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia comunitària en la convivència veïnal i en els serveis públics locals, i actuar com a policia judicial.

Aspectes metodològics

La Constitució espanyola (article 148.1.22) i l'Estatut de Catalunya (article 164) atorguen al Govern de Catalunya la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública i l'ordenació de les policies locals. Aquesta competència està desenvolupada a la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya.

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l'obligació, de crear un cos de policia local. Actualment, tots els que superen aquesta població tenen policia local i algun altre de més petit, per autorització excepcional del Departament d'Interior.

L'àmbit d'actuació de les policies locals és constituït pel territori del seu municipi. Només poden actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d'emergència i amb l'autorització prèvia de les autoritats competents, i han de donar compte d'aquestes actuacions al Departament titular de les competències en matèria de seguretat pública.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l'alcalde o alcaldessa, tot i que el comandament directe l'exerceix el cap del cos que és el comandament policial de major graduació.

El model de desplegament territorial de la policia de la Generalitat és d'àmbit supramunicipal, en demarcacions comarcals dependents de regions policials. Aquesta organització permet concentrar determinats serveis en els principals municipis catalans i des d'aquestes bases desplegar els serveis a la resta del territori.

El desplegament ha configurat un model d'implantació policial diferent segons els municipis. Així, alguns municipis tenen comissaria de la policia de la Generalitat i de la policia local, altres només de la policia local, altres només de la policia de la Generalitat i uns darrers no tenen base operativa de cap policia i els serveis de seguretat són assolits per la policia de la Generalitat des de la comissaria més propera.

A partir del 2010, les xifres fan referència a efectius, no a la plantilla orgànica.

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".