Saltar al contingut principal

Superfície d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Superfície d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Cereals per a gra Lleguminoses Arrels i tubercles Conreus recollits en verd Conreus industrials Hortalisses, melons i maduixes Llavors i plàntules destinats a la venda Resta de conreus herbacis (inclosos guarets) Conreus llenyosos a l'aire lliure Terres pastures permanents Conreus en hivernacle Total
Alt Camp 53 20 0 9 5 13 1 139 3.084 218 2 3.543
Alt Empordà 644 327 3 580 55 47 0 67 836 3.142 0 5.700
Alt Penedès 91 23 3 20 1 29 0 294 9.363 12 0 9.835
Alt Urgell 61 33 4 507 81 1 0 15 18 5.602 0 6.322
Alta Ribagorça 9 0 0 190 1 0 0 2 12 7.521 1 7.735
Anoia 346 150 2 76 3 10 0 177 1.770 733 0 3.267
Aran 1 7 0 15 0 0 0 0 9 7.532 0 7.564
Bages 422 157 2 130 0 12 0 40 246 1.020 0 2.030
Baix Camp 15 10 7 2 15 92 0 31 484 227 2 884
Baix Ebre 91 4 3 7 4 50 0 38 879 35 1 1.112
Baix Empordà 115 30 1 68 14 8 0 41 97 8 0 382
Baix Llobregat 1 3 1 4 1 64 0 10 232 91 1 408
Baix Penedès 2 5 2 2 0 2 0 50 1.121 0 0 1.183
Barcelonès 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
Berguedà 395 81 7 439 4 2 0 16 6 5.690 0 6.640
Cerdanya 315 86 17 420 3 3 6 6 23 9.536 0 10.415
Conca de Barberà 225 52 1 17 3 2 0 61 1.349 88 0 1.798
Garraf 12 0 1 0 0 8 0 8 165 0 0 194
Garrigues 92 29 0 13 3 4 0 88 3.473 16 1 3.718
Garrotxa 136 80 5 390 4 26 0 22 7 2.793 0 3.463
Gironès 151 34 2 177 13 12 0 15 51 48 1 504
Maresme 84 10 6 13 4 44 1 17 51 36 6 273
Moianès 303 179 1 420 1 2 0 27 30 1.208 0 2.172
Montsià 128 1 2 8 1 2 0 16 268 416 2 843
Noguera 751 155 3 160 22 50 0 93 309 597 2 2.141
Osona 221 45 2 429 13 10 0 0 22 3.009 0 3.752
Pallars Jussà 576 167 1 893 3 2 0 69 263 9.143 0 11.118
Pallars Sobirà 126 50 0 417 2 0 0 14 35 27.764 0 28.409
Pla d'Urgell 85 23 1 0 1 64 0 10 223 20 0 426
Pla de l'Estany 280 45 0 98 125 6 0 4 27 341 0 927
Priorat 40 19 1 1 2 4 0 46 1.480 8 0 1.600
Ribera d'Ebre 57 19 0 23 1 2 0 44 1.364 223 0 1.734
Ripollès 35 35 1 414 1 0 0 1 0 13.629 0 14.117
Segarra 392 271 1 53 8 0 0 18 54 319 0 1.116
Segrià 373 51 0 130 4 5 1 71 3.682 3 0 4.322
Selva 42 23 3 70 6 8 0 16 31 186 1 387
Solsonès 360 132 3 288 6 1 0 27 21 4.373 0 5.212
Tarragonès 75 50 1 0 41 10 0 29 579 0 0 784
Terra Alta 3 11 0 7 5 3 0 96 2.616 27 0 2.770
Urgell 125 40 1 20 0 11 2 25 678 1 0 903
Vallès Occidental 77 31 0 66 1 10 0 17 22 146 1 371
Vallès Oriental 320 156 9 364 8 42 0 55 95 159 1 1.208
Catalunya 7.630 2.647 95 6.939 461 663 12 1.818 35.076 105.921 24 161.286
Metropolità 514 283 18 582 13 164 1 101 408 719 9 2.812
Comarques Gironines 1.403 575 15 1.796 217 107 0 166 1.051 20.147 3 25.481
Camp de Tarragona 407 151 9 29 65 121 1 307 6.976 540 4 8.608
Terres de l'Ebre 280 35 5 45 10 57 0 194 5.127 701 3 6.458
Ponent 1.818 568 6 376 38 134 3 305 8.418 957 3 12.626
Comarques Centrals 1.820 578 14 1.572 23 25 0 109 335 15.036 0 19.511
Alt Pirineu i Aran 1.088 344 23 2.442 89 6 7 107 360 67.098 1 71.564
Penedès 302 113 6 98 5 49 0 529 12.402 724 0 14.227
Barcelona 2.273 836 27 1.938 35 236 1 662 11.982 11.713 10 29.713
Girona 1.614 626 29 2.004 220 107 0 172 1.075 25.270 3 31.120
Lleida 3.054 994 23 2.921 131 141 10 433 8.795 67.698 4 84.204
Tarragona 688 191 16 75 75 179 1 552 13.224 1.241 7 16.249
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agricultura ecològica
Sistema respectuós amb el medi ambient basat en la utilització de recursos naturals sense emprar productes químics de síntesi, o organismes genèticament modificats (OGM). La producció ecològica ha d'estar registrada davant l'organisme de control corresponent, i sotmesa a controls. Les parcel·les d'agricultura ecològica han d'estar identificades i separades de les que no ho són.
Conreu energètic
Utilitzat principalment per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica, de biocarburants (betanol, biodièsel, biogàs, hidrocarburs sintètics, etc.).
Conreu modificat genèticament
Conreu d'organismes el material genètic dels quals ha estat modificat d'una manera que no es produeix naturalment en l'aparellament ni en la recombinació natural. Els conreus d'OMG han d'estar registrats públicament.

Les noves definicions del Cens Agrari 2020 es poden consultar a la metodologia de l'operació CENSAG.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".