Saltar al contingut principal

Radiodifusió. Emissores de freqüència modulada. Per naturalesa jurídica. Comarques i Aran

Radiodifusió. Emissores de freqüència modulada. Per naturalesa jurídica. Comarques i Aran 2020
Privades Municipals Total
Alt Camp 2 1 3
Alt Empordà 9 5 14
Alt Penedès 7 2 9
Alt Urgell 1 3 4
Alta Ribagorça 0 1 1
Anoia 6 3 9
Aran 8 9 17
Bages 2 4 6
Baix Camp 5 8 13
Baix Ebre 8 9 17
Baix Empordà 19 2 21
Baix Llobregat 7 2 9
Baix Penedès 2 12 14
Barcelonès 3 3 6
Berguedà 1 13 14
Cerdanya 2 2 4
Conca de Barberà 4 9 13
Garraf 3 0 3
Garrigues 4 5 9
Garrotxa 9 12 21
Gironès 21 6 27
Maresme 3 0 3
Moianès 7 3 10
Montsià 6 1 7
Noguera 7 11 18
Osona 0 4 4
Pallars Jussà 0 2 2
Pallars Sobirà 1 1 2
Pla d'Urgell 2 1 3
Pla de l'Estany 1 0 1
Priorat 3 1 4
Ribera d'Ebre 3 6 9
Ripollès 0 1 1
Segarra 8 14 22
Segrià 9 5 14
Selva 2 1 3
Solsonès 6 11 17
Tarragonès 2 1 3
Terra Alta 3 1 4
Urgell 1 7 8
Vallès Occidental 15 4 19
Vallès Oriental 13 3 16
Catalunya 215 189 404
Font: Idescat. Estadística de l'Audiovisual.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Freqüència modulada (FM)
Tipus de modulació angular que transmet informació a través d'una ona portadora variant la seva freqüència. Dins de les aplicacions d'FM es troba la ràdio, on els receptors fan servir un detector d'FM i el sintonitzador és capaç de rebre el senyal més fort dels que transmeten a la mateixa freqüència. Una altra de les característiques que presenta l'FM és la de poder transmetre senyals estereofònics.

Aspectes metodològics

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els públics com els privats. Es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El Consell té competència plena sobre els prestadors de serveis audiovisuals d'àmbit autonòmic i local, independentment de quin sigui el sistema de difusió emprat. Això inclou, entre d'altres, els mitjans següents:

  • Ràdios i televisions de la Generalitat
  • Televisions privades d'àmbit català
  • Televisions d'àmbit local, tant públiques com privades
  • Ràdios en FM, tant públiques com privades
  • Prestadors de nous serveis de comunicació audiovisual establerts a Catalunya

El CAC té competències sobre els continguts de les cadenes d'àmbit estatal en les desconnexions per a Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".