Saltar al contingut principal

Estimacions de població estacional. Municipis amb més població estacional ETCA

Estimacions de població estacional (base 2021). Municipis amb més població estacional ETCA Catalunya. 2022
Població estacional ETCA
Població resident No resident present Resident absent Total Població ETCA Població ETCA (%)
Barcelona 1.636.193 247.105 -172.648 74.457 1.710.650 104,6
Salou 29.028 30.793 -2.936 27.857 56.885 196,0
Lloret de Mar 38.941 20.203 -3.304 16.899 55.840 143,4
Tarragona 134.883 23.771 -11.303 12.468 147.351 109,2
Girona 102.666 21.889 -9.890 11.999 114.665 111,7
Cambrils 35.675 15.583 -4.122 11.461 47.136 132,1
Cerdanyola del Vallès 57.291 19.486 -8.073 11.413 68.704 119,9
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 11.757 9.844 -1.143 8.701 20.458 174,0
Roses 19.907 10.414 -1.713 8.701 28.608 143,7
Mont-roig del Camp 13.101 9.328 -1.256 8.072 21.173 161,6
Torroella de Montgrí 12.061 8.946 -1.046 7.900 19.961 165,5
Calafell 29.102 10.558 -3.139 7.419 36.521 125,5
Palafrugell 23.396 8.653 -1.760 6.893 30.289 129,5
Calonge i Sant Antoni 11.712 7.877 -1.298 6.579 18.291 156,2
Castelló d'Empúries 11.611 7.345 -1.116 6.229 17.840 153,6
Escala, l' 10.520 7.261 -1.109 6.152 16.672 158,5
Tossa de Mar 5.956 6.379 -517 5.862 11.818 198,4
Blanes 40.579 9.255 -3.629 5.626 46.205 113,9
Vila-seca 22.681 8.426 -2.831 5.595 28.276 124,7
Vendrell, el 39.072 9.231 -3.673 5.558 44.630 114,2
Prat de Llobregat, el 65.030 12.683 -7.511 5.172 70.202 108,0
Sitges 31.222 9.571 -4.539 5.032 36.254 116,1
Santa Susanna 3.755 5.486 -578 4.908 8.663 230,7
Calella 19.363 6.592 -2.009 4.583 23.946 123,7
Palamós 18.145 5.896 -1.663 4.233 22.378 123,3
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2021).
Notes:
Població estacional ETCA: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Població ETCA (%): Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100.

Darrera actualització: 16 de maig de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població estacional ETCA
Saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual).
Població ETCA
Població present en un municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual). Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, habitatges d'ús turístic, etc.). S'han considerat els moviments sense pernoctació per raó de treball i estudis, i en la base 2021 també per turisme. En canvi, no s'han considerat els moviments sense pernoctació per altres motius (per exemple, lleure, compres o visites mèdiques).

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

L'any 2022 l'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional. S'ha ampliat la desagregació territorial per oferir resultats de tots els municipis de 1.000 habitants o més (ja sigui població padronal o població ETCA), i s'hi han incorporat una estimació de les pernoctacions en habitatges d'ús turístic i una estimació dels excursionistes per motiu turístic. S'ha establert una nova base 2021 per recollir aquests canvis metodològics.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.