Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes titulats de graus i màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. 2021
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Alumnes titulats 4.972 3.724 10.366 27.867 9.018 55.973
Sistema universitari públic 3.953 3.523 7.210 16.880 7.148 38.714
Universitat de Barcelona 1.705 1.662 2.395 5.141 332 11.235
Universitat Autònoma de Barcelona 1.245 1.120 2.140 3.659 515 8.679
Universitat Politècnica de Catalunya 42 84 100 623 4.774 5.623
Universitat Pompeu Fabra 423 35 531 3.713 572 5.274
Universitat de Girona 176 320 624 1.462 297 2.879
Universitat de Lleida 181 67 709 923 265 2.145
Universitat Rovira i Virgili 181 235 711 1.359 393 2.879
Sistema universitari privat 316 201 1.898 4.764 656 7.861
Universitat Ramon Llull 136 108 635 2.949 521 4.349
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 167 93 644 905 83 1.918
Universitat Internacional de Catalunya 13 0 543 465 52 1.073
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 76 445 0 521
Universitat Oberta de Catalunya 703 0 1.258 6.223 1.214 9.398
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Notes:
- A partir del curs 2012/13 s' inclouen els titulats en estudis de màster.
- Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".