Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes titulats de graus i màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. Curs 2021/2022
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Alumnes titulats 5.288 3.776 10.510 28.595 8.909 57.078
Sistema universitari públic 3.931 3.602 7.037 17.493 6.954 39.017
Universitat de Barcelona 1.758 1.719 2.508 5.072 338 11.395
Universitat Autònoma de Barcelona 1.194 1.126 1.876 3.601 535 8.332
Universitat Politècnica de Catalunya 36 123 101 1.049 4.507 5.816
Universitat Pompeu Fabra 410 47 592 3.976 460 5.485
Universitat de Girona 192 299 638 1.493 376 2.998
Universitat de Lleida 132 65 582 841 306 1.926
Universitat Rovira i Virgili 209 223 740 1.461 432 3.065
Sistema universitari privat 407 174 2.103 4.985 574 8.243
Universitat Ramon Llull 133 94 611 3.069 432 4.339
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 259 80 779 946 79 2.143
Universitat Internacional de Catalunya 15 0 616 556 63 1.250
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 97 414 0 511
Universitat Oberta de Catalunya 950 0 1.370 6.117 1.381 9.818
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Notes:
A partir del curs 2012/13 s' inclouen els titulats en estudis de màster.
Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 20 de juny de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".