Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes titulats de graus i màsters oficials. Per sexe i universitats Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Alumnes titulats 23.826 32.147 55.973
Sistema universitari públic 16.842 21.872 38.714
Universitat de Barcelona 4.153 7.082 11.235
Universitat Autònoma de Barcelona 3.298 5.381 8.679
Universitat Politècnica de Catalunya 3.961 1.662 5.623
Universitat Pompeu Fabra 2.311 2.963 5.274
Universitat de Girona 1.149 1.730 2.879
Universitat de Lleida 875 1.270 2.145
Universitat Rovira i Virgili 1.095 1.784 2.879
Sistema universitari privat 3.372 4.489 7.861
Universitat Ramon Llull 2.048 2.301 4.349
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 735 1.183 1.918
Universitat Internacional de Catalunya 395 678 1.073
Universitat Abat Oliba CEU 194 327 521
Universitat Oberta de Catalunya 3.612 5.786 9.398
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Notes:
- A partir del curs 2012/13 s' inclouen els titulats en estudis de màster.
- Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".