Saltar al contingut principal

Dotació hospitalària en funcionament. Per tipus de concert i tipologia d'hospital

Dotació hospitalària en funcionament. Per tipus de concert i tipologia d'hospital Catalunya Nombre d'hospitals
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
Aguts Sociosanitari Psiquiàtric Psiquiàtric i sociosanitari Aguts Psiquiàtric i/o sociosanitari Total
2017 65 65 16 8 38 10 202
2016 65 62 15 8 38 10 198
2015 65 63 15 9 38 9 199
2014 66 64 15 9 38 8 200
2013 65 62 1.732 9 36 8 195
2012 65 62 14 10 36 8 195
2011 66 61 14 10 35 8 194
2010 66 63 11 11 35 9 195
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
Nota: CMA: Cirurgia major ambulatòria.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

EESRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat (EESRI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".