Saltar al contingut principal

Equipaments per a persones amb discapacitat. Per tipus d'equipament. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a persones amb discapacitat. Centres i places. Per tipus d'equipament. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Centres residencials Llars residencials Centres d'atenció especialitzada Centres ocupacionals Total
Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places
Alt Camp 0 0 3 54 0 0 4 100 7 154
Alt Empordà 1 44 3 45 2 90 3 158 9 337
Alt Penedès 4 70 5 58 1 18 4 177 14 323
Alt Urgell 0 0 2 27 0 0 2 45 4 72
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 3 63 13 147 2 37 7 191 25 438
Aran 0 0 0 0 0 0 2 25 2 25
Bages 9 233 13 228 2 27 18 635 42 1.123
Baix Camp 6 388 5 85 1 15 7 299 19 787
Baix Ebre 2 45 3 48 0 0 6 216 11 309
Baix Empordà 1 16 5 69 2 31 3 222 11 338
Baix Llobregat 9 298 20 433 6 113 22 1.105 57 1.949
Baix Penedès 0 0 3 51 0 0 5 215 8 266
Barcelonès 30 971 87 1.424 18 522 89 3.798 224 6.715
Berguedà 1 60 2 12 0 0 4 120 7 192
Cerdanya 0 0 1 8 0 0 2 40 3 48
Conca de Barberà 0 0 2 19 0 0 2 66 4 85
Garraf 2 66 3 81 1 15 0 145 6 307
Garrigues 0 0 3 52 0 0 2 75 5 127
Garrotxa 1 22 3 36 2 26 3 124 9 208
Gironès 9 282 10 119 4 43 13 383 36 827
Maresme 7 359 21 374 5 51 17 700 50 1.484
Moianès 0 0 2 17 0 0 3 24 5 41
Montsià 1 31 4 69 1 12 5 134 11 246
Noguera 1 34 3 31 0 0 2 95 6 160
Osona 2 101 6 161 2 20 11 240 21 522
Pallars Jussà 0 0 1 6 0 0 2 32 3 38
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 4 81 2 48 1 6 2 136 9 271
Pla de l'Estany 2 30 1 18 0 0 2 71 5 119
Priorat 0 0 1 16 0 0 1 25 2 41
Ribera d'Ebre 0 0 1 24 0 0 28 60 29 84
Ripollès 1 26 4 47 1 36 3 134 9 243
Segarra 0 0 0 0 0 0 2 39 2 39
Segrià 10 455 22 422 5 170 15 796 52 1.843
Selva 2 91 7 115 1 10 10 376 20 592
Solsonès 0 0 2 33 0 0 3 93 5 126
Tarragonès 2 55 7 107 1 10 11 459 21 631
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 4 78 0 0 4 133 8 211
Vallès Occidental 13 690 28 396 3 91 26 1.235 70 2.412
Vallès Oriental 5 166 12 251 2 40 13 510 32 967
Catalunya 128 4.677 314 5.209 63 1.383 358 13.431 863 24.700
Metropolità 64 2.484 168 2.878 34 817 169 7.348 435 13.527
Comarques Gironines 17 511 33 449 12 236 37 1.468 99 2.664
Camp de Tarragona 8 443 18 281 2 25 25 949 53 1.698
Terres de l'Ebre 3 76 8 141 1 12 39 410 51 639
Ponent 15 570 34 631 6 176 27 1.274 82 2.651
Comarques Centrals 14 448 25 451 5 48 37 1.112 81 2.059
Alt Pirineu i Aran 0 0 4 41 0 0 8 142 12 183
Penedès 7 145 24 337 3 69 16 728 50 1.279
Barcelona 85 3.077 212 3.582 42 934 214 8.880 553 16.473
Girona 17 511 34 457 12 236 39 1.508 102 2.712
Lleida 15 570 39 697 6 176 36 1.469 96 2.912
Tarragona 11 519 29 473 3 37 69 1.574 112 2.603
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 12 de juliol de 2022.

Estadística SSDISC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre d'atenció especialitzada
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn a persones amb greus disminucions que, a causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.
Centre ocupacional
Centre que ofereix dues modalitats de serveis: serveis de teràpia ocupacional i serveis ocupacionals d'inserció. Aquests serveis estan adreçats a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració. Els destinataris són persones amb disminució en edat laboral que no hagin pogut assolir la seva integració en l'àmbit del treball.
Centres residencials
Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir persones amb un alt grau d'afectació que necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials o de localització geogràfica, no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable que ingressin temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques.
Discapacitat física
Es divideix en dos tipus: Motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...). No motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...)
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat que presenten les persones que, per causes tant congènites com adquirides, presenten deficiències mentals. Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir una funció intel·lectual inferior a la mitjana i una facilitat de comprensió i informació reduïdes. Aquesta categoria no inclou les persones amb malalties mentals.
Llars residencials
Habitatge que adopta dues modalitats de serveis: llars amb servei de suport i llars residència. Les primeres es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten i van adreçades a persones amb disminució que tinguin prou capacitat i autonomia per organitzar les activitats de la vida diària, però que, per causa de la seva disminució, necessiten un suport tècnic, personal o comunitari. Les segones són serveis d'acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment i que van adreçats a persones amb disminució que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Els serveis de residència poden ser temporals o permanents.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".