Saltar al contingut principal

Equipaments per a persones amb discapacitat. Per tipus d'equipament. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a persones amb discapacitat. Centres i places. Per tipus d'equipament. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Centres residencials Llars residencials Centres d'atenció especialitzada Centres ocupacionals Total
Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places
Alt Camp 0 0 3 54 0 0 4 100 7 154
Alt Empordà 1 44 3 45 2 90 3 158 9 337
Alt Penedès 4 70 5 59 1 18 5 201 15 348
Alt Urgell 0 0 2 27 0 0 2 45 4 72
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 3 63 13 148 2 37 5 191 23 439
Aran 0 0 0 0 0 0 2 25 2 25
Bages 9 233 13 228 2 27 15 635 39 1.123
Baix Camp 6 388 5 85 1 15 7 299 19 787
Baix Ebre 2 60 4 60 0 0 6 224 12 344
Baix Empordà 1 16 5 69 2 31 6 227 14 343
Baix Llobregat 9 298 20 433 6 113 26 1.105 61 1.949
Baix Penedès 0 0 3 51 0 0 4 207 7 258
Barcelonès 30 971 87 1.445 19 427 91 3.723 227 6.566
Berguedà 1 60 3 36 0 0 2 120 6 216
Cerdanya 0 0 1 8 0 0 2 40 3 48
Conca de Barberà 0 0 2 25 0 0 2 66 4 91
Garraf 2 70 3 81 1 15 2 116 8 282
Garrigues 0 0 3 52 0 0 2 75 5 127
Garrotxa 1 22 3 36 2 26 3 124 9 208
Gironès 9 282 10 119 4 48 14 383 37 832
Maresme 7 359 22 399 5 51 15 745 49 1.554
Moianès 0 0 2 17 0 0 1 24 3 41
Montsià 1 31 4 73 1 12 3 123 9 239
Noguera 1 34 3 31 0 0 2 95 6 160
Osona 2 101 6 163 2 20 11 240 21 524
Pallars Jussà 0 0 1 6 0 0 2 32 3 38
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 4 81 2 48 1 6 2 136 9 271
Pla de l'Estany 2 30 1 18 0 0 3 76 6 124
Priorat 0 0 1 16 0 0 2 25 3 41
Ribera d'Ebre 0 0 1 24 0 0 1 60 2 84
Ripollès 1 26 4 47 1 36 3 134 9 243
Segarra 1 10 0 0 0 0 4 54 5 64
Segrià 10 455 23 444 5 170 15 823 53 1.892
Selva 2 91 8 123 1 10 10 376 21 600
Solsonès 0 0 2 33 0 0 2 51 4 84
Tarragonès 2 55 8 131 1 10 11 459 22 655
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 4 78 0 0 4 133 8 211
Vallès Occidental 13 690 29 400 3 91 26 1.246 71 2.427
Vallès Oriental 5 166 12 251 2 42 12 563 31 1.022
Catalunya 129 4.706 321 5.363 64 1.295 332 13.459 846 24.823
Metropolità 64 2.484 170 2.928 35 724 170 7.382 439 13.518
Comarques Gironines 17 511 34 457 12 241 42 1.478 105 2.687
Camp de Tarragona 8 443 19 311 2 25 26 949 55 1.728
Terres de l'Ebre 3 91 9 157 1 12 10 407 23 667
Ponent 16 580 35 653 6 176 29 1.316 86 2.725
Comarques Centrals 14 448 26 477 5 48 31 1.070 76 2.043
Alt Pirineu i Aran 0 0 4 41 0 0 8 142 12 183
Penedès 7 149 24 339 3 69 16 715 50 1.272
Barcelona 85 3.081 215 3.660 43 841 211 8.909 554 16.491
Girona 17 511 35 465 12 241 44 1.518 108 2.735
Lleida 16 580 40 719 6 176 37 1.469 99 2.944
Tarragona 11 534 31 519 3 37 40 1.563 85 2.653
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 18 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre d'atenció especialitzada
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn a persones amb greus disminucions que, a causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.
Centre ocupacional
Centre que ofereix dues modalitats de serveis: serveis de teràpia ocupacional i serveis ocupacionals d'inserció. Aquests serveis estan adreçats a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració. Els destinataris són persones amb disminució en edat laboral que no hagin pogut assolir la seva integració en l'àmbit del treball.
Centres residencials
Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir persones amb un alt grau d'afectació que necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials o de localització geogràfica, no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable que ingressin temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques.
Discapacitat física
Es divideix en dos tipus: Motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...). No motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...)
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat que presenten les persones que, per causes tant congènites com adquirides, presenten deficiències mentals. Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir una funció intel·lectual inferior a la mitjana i una facilitat de comprensió i informació reduïdes. Aquesta categoria no inclou les persones amb malalties mentals.
Llars residencials
Habitatge que adopta dues modalitats de serveis: llars amb servei de suport i llars residència. Les primeres es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten i van adreçades a persones amb disminució que tinguin prou capacitat i autonomia per organitzar les activitats de la vida diària, però que, per causa de la seva disminució, necessiten un suport tècnic, personal o comunitari. Les segones són serveis d'acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment i que van adreçats a persones amb disminució que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Els serveis de residència poden ser temporals o permanents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".