Saltar al contingut principal

Llars projectades segons la grandària a 1 de gener. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Llars projectades segons la grandària a 1 de gener. Escenari mitjà. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2033
1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones i més Total llars Grandària mitjana (persones per llar)
Alt Camp 5.272 6.945 3.612 2.446 1.122 19.397 2,37
Alt Empordà 17.296 22.027 11.014 8.289 3.265 61.891 2,35
Alt Penedès 13.724 17.245 8.879 7.892 2.278 50.018 2,38
Alt Urgell 3.329 2.746 1.671 1.104 345 9.195 2,19
Alta Ribagorça 622 559 272 186 67 1.706 2,15
Anoia 14.503 17.246 10.285 8.301 2.412 52.747 2,39
Aran 1.662 1.560 722 616 187 4.747 2,20
Bages 19.446 26.057 15.566 10.342 3.998 75.409 2,40
Baix Camp 24.344 29.890 14.759 12.167 4.505 85.665 2,35
Baix Ebre 8.299 10.367 6.165 4.382 2.113 31.326 2,44
Baix Empordà 17.383 20.427 10.970 7.838 3.270 59.888 2,34
Baix Llobregat 91.707 125.816 75.296 59.858 16.414 369.091 2,43
Baix Penedès 13.753 18.447 8.850 6.669 2.026 49.745 2,31
Barcelonès 313.775 341.551 178.318 125.701 47.092 1.006.437 2,28
Berguedà 5.381 5.920 2.894 2.111 612 16.918 2,23
Cerdanya 2.948 2.245 1.342 1.041 378 7.954 2,22
Conca de Barberà 2.704 2.755 1.582 1.124 395 8.560 2,29
Garraf 21.375 24.132 12.364 9.145 2.583 69.599 2,26
Garrigues 2.031 2.495 1.430 1.125 393 7.474 2,40
Garrotxa 6.723 8.712 4.566 3.682 1.416 25.099 2,40
Gironès 25.386 28.150 14.890 12.929 5.961 87.316 2,41
Maresme 59.558 70.691 39.651 30.484 9.640 210.024 2,35
Moianès 1.659 2.091 1.125 858 334 6.067 2,39
Montsià 7.636 9.782 5.968 4.080 1.164 28.630 2,37
Noguera 4.352 5.068 3.148 2.395 896 15.859 2,42
Osona 19.056 23.523 13.890 10.522 4.293 71.284 2,43
Pallars Jussà 2.055 1.966 1.044 643 232 5.940 2,18
Pallars Sobirà 1.153 996 489 330 116 3.084 2,13
Pla d'Urgell 3.774 4.822 3.501 2.273 928 15.298 2,49
Pla de l'Estany 3.150 4.351 3.017 2.447 799 13.764 2,55
Priorat 1.225 1.307 736 462 200 3.930 2,29
Ribera d'Ebre 2.257 3.306 1.749 1.117 502 8.931 2,39
Ripollès 3.603 4.030 2.071 1.282 381 11.367 2,21
Segarra 2.521 2.952 2.115 1.511 601 9.700 2,48
Segrià 26.489 29.557 17.424 12.954 3.709 90.133 2,33
Selva 21.518 27.041 13.873 10.536 3.766 76.734 2,34
Solsonès 1.869 2.020 1.006 867 354 6.116 2,34
Tarragonès 37.347 39.660 22.407 17.336 5.879 122.629 2,33
Terra Alta 1.062 1.290 908 600 279 4.139 2,48
Urgell 3.805 5.093 3.046 2.275 1.056 15.275 2,49
Vallès Occidental 110.178 141.816 81.621 65.766 21.121 420.502 2,42
Vallès Oriental 44.648 62.510 36.914 29.021 9.106 182.199 2,45
Catalunya 970.578 1.159.164 641.150 484.707 166.188 3.421.787 2,35
Metropolità 620.359 743.009 412.127 311.076 103.469 2.190.040 2,35
Comarques Gironines 95.059 114.738 60.401 47.003 18.858 336.059 2,37
Camp de Tarragona 70.892 80.557 43.096 33.535 12.101 240.181 2,34
Terres de l'Ebre 19.254 24.745 14.790 10.179 4.058 73.026 2,41
Ponent 42.972 49.987 30.664 22.533 7.583 153.739 2,38
Comarques Centrals 47.572 59.765 34.607 24.815 9.600 176.359 2,39
Alt Pirineu i Aran 11.769 10.072 5.540 3.920 1.325 32.626 2,19
Penedès 62.701 76.291 39.925 31.646 9.194 219.757 2,33
Barcelona 715.010 858.598 476.803 360.001 119.883 2.530.295 2,35
Girona 97.408 116.528 61.481 47.842 19.163 342.422 2,37
Lleida 54.261 60.289 36.130 26.481 8.957 186.118 2,35
Tarragona 103.899 123.749 66.736 50.383 18.185 362.952 2,35
Font: Idescat. Projeccions de llars.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021.

PROJL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de llars (PROJL).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les Projeccions de llars constitueixen una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades a partir de les Projeccions de població de Catalunya (base 2018) per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població en llars.

Pel que fa a l'horitzó temporal de les Projeccions de llars de Catalunya, s'ofereixen dades per a tots els anys del període 2018-2048, mentre que l'horitzó temporal de les projeccions territorials (àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran) les dades són del període 2018-2033.

Els resultats de les Projeccions de llars s'ofereixen segons quatre escenaris d'evolució: els tres primers escenaris (baix, mitjà i alt) combinen les tres hipòtesis de propensions amb la població derivada de l'escenari mitjà de les Projeccions de població vigents de Catalunya, mentre que el quart escenari (variant població baixa) combina la hipòtesi mitjana de propensions amb l'escenari baix de població.

  • Escenari baix: Propensions baixes i població mitjana.
  • Escenari mitjà: Propensions mitjanes i població mitjana.
  • Escenari alt: Propensions altes i població mitjana.
  • Escenari variant població baixa: Propensions mitjanes i població baixa.

L'escenari mitjà es considera l'escenari principal o de referència. L'escenari variant població baixa és especialment rellevant en un context de menor creixement demogràfic.

La data de referència de les Projeccions de llars és l'1 de gener de cada any.