Saltar al contingut principal
Extracció domèstica (ED). Per tipus de material Catalunya
Total Biomassa Minerals metàl·lics Minerals no metàl·lics Combustibles fòssils ED per habitant ED per hectàrea ED/PIB a preus corrents (kg/€)
2021 35.609.848 8.465.715 0 27.139.278 4.855 4,59 11,09 0,16
2020 37.829.759 8.375.121 0 29.428.844 25.795 4,89 11,78 0,18
2019 38.690.387 7.864.503 0 30.790.229 35.655 5,04 12,05 0,16
2018 37.433.253 8.350.720 0 28.995.067 87.466 4,94 11,66 0,16
2017 37.522.659 8.073.427 0 29.328.887 120.344 4,99 11,69 0,16
2016 35.053.486 8.115.974 0 26.803.159 134.353 4,69 10,92 0,16
2015 34.722.934 7.755.277 0 26.742.491 225.166 4,67 10,81 0,16
2014 33.485.303 7.868.377 0 25.315.515 301.412 4,51 10,43 0,16
2013 33.208.863 8.301.795 0 24.542.993 364.075 4,45 10,34 0,16
2012 39.003.424 7.235.920 0 31.557.975 209.529 5,20 12,15 0,19
2011 47.782.095 7.687.308 0 39.906.785 188.002 6,36 14,88 0,23
2010 54.388.772 7.997.465 0 46.168.772 222.535 7,27 16,94 0,26
2009 65.419.071 7.695.961 0 57.487.175 235.935 8,79 20,37 0,31
2008 74.725.302 6.926.811 0 67.540.002 258.489 10,16 23,27 0,34
2007 92.527.260 7.834.292 0 84.350.156 342.812 12,81 28,82 0,42
2006 93.539.263 7.732.330 0 85.384.714 422.220 13,23 29,13 0,43
2005 91.476.796 7.937.191 0 83.142.253 397.352 13,22 28,49 0,44
2004 94.100.999 8.619.377 0 84.973.323 508.299 13,90 29,31 0,47
2003 90.393.632 8.651.846 0 81.191.691 550.094 13,64 28,15 0,47
2002 79.189.512 9.113.662 0 69.494.882 580.968 12,22 24,66 0,43
2001 74.145.520 9.297.332 0 64.198.528 649.660 11,72 23,09 0,41
2000 71.046.411 9.305.461 0 61.176.210 564.740 11,43 22,13 0,41
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.

Darrera actualització: 27 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Extracció domèstica
Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.

Aspectes metodològics

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

Les magnituds incloses al Compte de fluxos de materials s'expressen en tones i es refereixen a l'any natural. Es compten tots els materials que empra l'economia, excepte l'aigua i l'aire, perquè representen una massa enorme i la seva preponderància podria diluir l'efecte de la resta.

L'anàlisi de fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l'ús de recursos d'una societat i cercar respostes sobre el seu impacte mediambiental.

Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.