Saltar al contingut principal
Input directe de materials (IDM) Catalunya
Total Extracció domèstica Importacions de l'estranger Importacions de la resta de l'Estat IDM per habitant IDM/PIB a preus corrents (kg/€)
2020 120.014.699 37.749.300 45.526.235 36.739.164 15,52 0,56
2019 131.746.681 38.690.387 56.829.458 36.226.836 17,17 0,55
2018 127.352.966 37.433.253 54.311.917 35.607.796 16,79 0,54
2017 126.454.261 37.522.659 53.178.582 35.753.020 16,82 0,55
2016 119.423.892 35.053.486 49.401.576 34.968.830 15,98 0,54
2015 120.437.197 34.722.934 50.807.776 34.906.487 16,20 0,56
2014 114.931.356 33.485.303 50.224.060 31.221.992 15,47 0,56
2013 107.044.955 33.208.863 42.635.889 31.200.202 14,36 0,53
2012 117.406.468 39.003.424 45.880.005 32.523.038 15,66 0,57
2011 128.314.744 47.782.095 47.545.930 32.986.719 17,08 0,61
2010 141.595.876 54.388.772 53.412.420 33.794.683 18,93 0,67
2009 151.321.896 65.419.071 53.175.387 32.727.438 20,34 0,72
2008 173.977.852 74.725.302 59.842.735 39.409.815 23,65 0,79
2007 189.692.962 92.527.260 57.073.215 40.092.487 26,26 0,85
2006 182.264.638 93.539.263 52.573.577 36.151.797 25,78 0,84
2005 180.816.461 91.476.796 55.584.987 33.754.678 26,13 0,87
2004 180.306.942 94.100.999 52.393.799 33.812.144 26,63 0,90
2003 171.892.547 90.393.632 49.279.681 32.219.235 25,94 0,90
2002 154.498.021 79.189.512 46.595.989 28.712.520 23,85 0,84
2001 146.188.561 74.145.520 44.838.027 27.205.013 23,11 0,82
2000 140.380.142 71.046.411 43.381.430 25.952.301 22,59 0,81
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.

Darrera actualització: 31 de març de 2023.

CFM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Compte de fluxos de materials (CFM).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Extracció domèstica
Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.

Aspectes metodològics

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

Les magnituds incloses al Compte de fluxos de materials s'expressen en tones i es refereixen a l'any natural. Es compten tots els materials que empra l'economia, excepte l'aigua i l'aire, perquè representen una massa enorme i la seva preponderància podria diluir l'efecte de la resta.

L'anàlisi de fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l'ús de recursos d'una societat i cercar respostes sobre el seu impacte mediambiental.

Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".