Saltar al contingut principal
Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya
Total Extracció domèstica Balanç comercial físic amb l'estranger Importacions de l'estranger Exportacions a l'estranger Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat Importacions de la resta de l'Estat Exportacions a la resta de l'Estat (1) CDM per habitant Productivitat material (PIB a preus corrents / CDM) (€/kg) Intensitat material (CDM/PIB a preus corrents) (kg/€)
2021 48.129.229 35.609.848 15.664.941 48.187.255 32.522.314 -3.145.560 43.267.391 46.412.951 6,21 5,09 0,20
2020 48.018.334 37.829.759 14.741.627 45.526.235 30.784.608 -4.553.053 36.239.501 40.792.554 6,20 4,69 0,21
2019 55.317.163 38.690.387 22.540.875 56.829.458 34.288.583 -5.914.097 35.754.962 41.669.059 7,20 4,55 0,22
2018 51.845.652 37.433.253 20.709.062 54.311.917 33.602.855 -6.296.662 35.033.892 41.330.555 6,83 4,68 0,21
2017 48.770.121 37.522.659 18.611.339 53.178.582 34.567.243 -7.363.877 35.160.036 42.523.913 6,49 4,76 0,21
2016 45.881.996 35.053.486 18.291.845 49.401.576 31.109.731 -7.463.335 34.393.472 41.856.807 6,14 4,85 0,21
2015 49.037.075 34.722.934 19.128.603 50.807.776 31.679.172 -4.814.463 34.283.635 39.098.098 6,59 4,36 0,23
2014 45.567.249 33.485.303 19.418.109 50.224.060 30.805.951 -7.336.165 30.835.348 38.171.513 6,13 4,50 0,22
2013 42.224.390 33.208.863 13.969.535 42.635.889 28.666.354 -4.954.011 30.783.241 35.737.251 5,66 4,77 0,21
2012 49.203.070 39.003.424 16.098.963 45.880.005 29.781.042 -5.899.317 31.915.159 37.814.476 6,56 4,10 0,24
2011 58.743.137 47.782.095 19.337.582 47.545.930 28.208.347 -8.376.539 32.516.215 40.892.755 7,82 3,55 0,28
2010 72.481.954 54.388.772 26.563.322 53.412.420 26.849.099 -8.470.140 33.490.754 41.960.894 9,69 2,88 0,35
2009 83.879.633 65.419.071 29.856.277 53.175.387 23.319.110 -11.395.716 32.528.329 43.924.044 11,28 2,47 0,41
2008 98.281.777 74.725.302 34.836.165 59.842.735 25.006.569 -11.279.690 39.091.944 50.371.634 13,36 2,20 0,45
2007 121.020.157 92.527.260 36.240.930 57.073.215 20.832.286 -7.748.032 39.742.168 47.490.200 16,76 1,75 0,57
2006 116.875.500 93.539.263 33.080.888 52.573.577 19.492.689 -9.744.654 35.856.102 45.600.756 16,53 1,70 0,59
2005 117.759.055 91.476.796 35.812.910 55.584.987 19.772.077 -9.530.649 33.349.058 42.879.708 17,02 1,56 0,64
2004 117.963.134 94.100.999 32.858.188 52.393.799 19.535.611 -8.996.053 33.372.183 42.368.236 17,42 1,44 0,69
2003 114.629.754 90.393.632 30.367.830 49.279.681 18.911.851 -6.131.707 31.664.723 37.796.431 17,30 1,37 0,73
2002 98.249.565 79.189.512 29.655.618 46.595.989 16.940.371 -10.595.565 28.155.297 38.750.862 15,17 1,49 0,67
2001 92.949.354 74.145.520 27.653.448 44.838.027 17.184.580 -8.849.614 26.675.797 35.525.412 14,69 1,47 0,68
2000 90.558.239 71.046.411 26.636.102 43.381.430 16.745.328 -7.124.274 25.402.441 32.526.716 14,57 1,41 0,71
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
(1) Inclou el saldo entre les importacions i exportacions del comerç d'hidrocarburs amb la resta de l'Estat.

Darrera actualització: 27 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Balanç comercial amb l'estranger
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'estranger.
Balanç comercial físic
Diferència entre les importacions i exportacions de materials (matèries primeres, mercaderies o productes). N'hi ha de dos tipus: el balanç comercial físic amb la resta de l'Estat i el balanç comercial físic amb l'estranger.
Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'Estat espanyol.
Consum domèstic de materials
Derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.
Extracció domèstica
Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.
Productivitat material
Indicador resultat de dividir el PIB entre el consum domèstic de materials. És una eina per avaluar els avenços de l'economia cap a una menor dependència dels recursos materials. Una productivitat alta reflecteix una economia amb baixa utilització de recursos, basada en el coneixement, els serveis o l'eficiència dels usos dels recursos. Els resultats s'expressen en €/kg.

Aspectes metodològics

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

Les magnituds incloses al Compte de fluxos de materials s'expressen en tones i es refereixen a l'any natural. Es compten tots els materials que empra l'economia, excepte l'aigua i l'aire, perquè representen una massa enorme i la seva preponderància podria diluir l'efecte de la resta.

L'anàlisi de fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l'ús de recursos d'una societat i cercar respostes sobre el seu impacte mediambiental.

Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.