Saltar al contingut principal

Pensions contributives de la Seguretat Social. Pensionistes. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Pensions contributives de la Seguretat Social. Desembre. Pensionistes. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Homes Dones Total % pensionistes/ població
Alt Camp 4.721 4.638 9.359 21
Alt Empordà 11.079 11.225 22.304 16
Alt Penedès 11.092 10.730 21.822 20
Alt Urgell 2.232 2.151 4.383 22
Alta Ribagorça 384 362 746 20
Anoia 11.947 12.300 24.247 20
Aran 715 706 1.421 14
Bages 20.087 22.485 42.572 24
Baix Camp 17.519 16.651 34.170 18
Baix Ebre 8.384 8.046 16.430 21
Baix Empordà 11.694 11.859 23.553 18
Baix Llobregat 79.691 75.881 155.572 19
Baix Penedès 10.602 9.554 20.156 19
Barcelonès 223.681 259.029 482.710 21
Berguedà 5.448 6.055 11.503 29
Cerdanya 1.415 1.392 2.807 15
Conca de Barberà 2.229 2.369 4.598 23
Garraf 13.717 13.205 26.922 18
Garrigues 2.542 2.298 4.840 26
Garrotxa 6.106 6.995 13.101 23
Gironès 14.985 16.496 31.481 16
Maresme 42.087 43.846 85.933 19
Moianès 1.341 1.400 2.741 20
Montsià 7.363 6.330 13.693 20
Noguera 4.342 4.092 8.434 22
Osona 15.781 17.608 33.389 21
Pallars Jussà 1.570 1.613 3.183 24
Pallars Sobirà 630 666 1.296 19
Pla d'Urgell 3.824 3.426 7.250 20
Pla de l'Estany 2.859 2.962 5.821 18
Priorat 1.152 1.103 2.255 24
Ribera d'Ebre 2.750 2.455 5.205 24
Ripollès 3.296 3.817 7.113 28
Segarra 2.268 2.152 4.420 19
Segrià 19.571 20.195 39.766 19
Selva 15.538 14.945 30.483 18
Solsonès 1.534 1.475 3.009 22
Tarragonès 22.018 20.891 42.909 17
Terra Alta 1.703 1.538 3.241 28
Urgell 3.837 3.788 7.625 21
Vallès Occidental 85.609 90.044 175.653 19
Vallès Oriental 38.512 37.056 75.568 18
Catalunya 737.855 775.829 1.513.684 20
Metropolità 469.942 506.205 976.147 20
Comarques Gironines 65.557 68.299 133.856 18
Camp de Tarragona 47.639 45.652 93.291 18
Terres de l'Ebre 20.200 18.369 38.569 22
Ponent 36.384 35.951 72.335 20
Comarques Centrals 44.461 49.307 93.768 23
Alt Pirineu i Aran 6.946 6.890 13.836 19
Penedès 46.726 45.156 91.882 19
Barcelona 549.017 589.611 1.138.628 20
Girona 66.584 69.411 135.995 17
Lleida 43.813 43.232 87.045 20
Tarragona 78.441 73.575 152.016 19
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Darrera actualització: 29 de maig de 2020.

Estadística PENS

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística de pensions i pensionistes segons la residència del pensionista és el resultat d'una explotació estadística per part de l'Idescat del fitxer administratiu de pensions de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i de l'Instituto Social de la Marina (ISM), amb els quals l'Idescat va signar un conveni de col·laboració l'any 2011. L'objectiu és obtenir informació del nombre i dels imports de les pensions de la població que resideix en municipis de Catalunya en situació d'alta, informació gestionada per les direccions provincials a Catalunya. Les dades són a 31 de desembre.

El nombre de pensions no és el mateix que el nombre de pensionistes, ja que aquest fa referència a les persones físiques. Així, un pensionista pot cobrar una o més pensions de diferent naturalesa (de jubilació i viduïtat, de règim general i de règim especial de treballadors autònoms, etc.).

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".