Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener. Per grandària del municipi i grans grups d'edat. Escenari padronal.

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Escenari padronal. Per grandària del municipi i grans grups d'edat Catalunya. 2020
De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més
Nombre de persones % Nombre de persones % Nombre de persones % Total
2018 1.255.753 16,5 4.925.527 64,8 1.421.423 18,7 7.602.703
Fins a 500 habitants 10.901 13,1 51.108 61,4 21.243 25,5 83.252
De 501 a 2.000 habitants 40.191 15,6 162.458 62,9 55.602 21,5 258.251
De 2.001 a 5.000 habitants 73.841 17,2 274.752 64,0 80.802 18,8 429.395
De 5.001 a 10.000 habitants 114.250 18,0 413.335 65,0 108.343 17,0 635.928
De 10.001 a 50.000 habitants 373.179 17,8 1.363.115 65,0 362.411 17,3 2.098.705
De 50.001 a 1.000.000 habitants 424.440 17,1 1.607.269 64,9 444.030 17,9 2.475.739
De més d'1.000.000 habitants 218.951 13,5 1.053.490 65,0 348.990 21,5 1.621.431
2020 1.246.713 16,2 4.982.460 64,7 1.467.539 19,1 7.696.712
Fins a 500 habitants 10.839 13,1 50.435 61,0 21.341 25,8 82.623
De 501 a 2.000 habitants 39.541 15,3 162.024 62,8 56.595 21,9 258.149
De 2.001 a 5.000 habitants 72.550 16,8 276.403 63,8 84.020 19,4 432.977
De 5.001 a 10.000 habitants 112.057 17,4 418.331 64,9 114.251 17,7 644.649
De 10.001 a 50.000 habitants 369.501 17,3 1.385.018 64,8 382.000 17,9 2.136.516
De 50.001 a 1.000.000 habitants 422.778 16,8 1.631.116 64,9 459.399 18,3 2.513.293
De més d'1.000.000 habitants 219.438 13,5 1.059.131 65,0 349.928 21,5 1.628.497
2025 1.183.254 15,0 5.098.267 64,6 1.613.768 20,4 7.895.289
Fins a 500 habitants 10.210 12,5 49.170 60,3 22.085 27,1 81.484
De 501 a 2.000 habitants 36.370 14,1 161.361 62,4 60.678 23,5 258.416
De 2.001 a 5.000 habitants 66.569 15,1 280.253 63,6 93.719 21,3 440.530
De 5.001 a 10.000 habitants 103.021 15,5 427.869 64,5 132.441 20,0 663.328
De 10.001 a 50.000 habitants 346.440 15,7 1.428.994 64,6 436.293 19,7 2.211.724
De 50.001 a 1.000.000 habitants 403.056 15,6 1.680.479 64,9 505.829 19,5 2.589.369
De més d'1.000.000 habitants 217.589 13,2 1.070.131 64,8 362.728 22,0 1.650.448
2030 1.142.451 14,2 5.135.903 63,6 1.794.851 22,2 8.073.206
Fins a 500 habitants 9.710 12,0 47.942 59,2 23.337 28,8 80.975
De 501 a 2.000 habitants 34.100 13,1 159.539 61,4 66.212 25,5 259.852
De 2.001 a 5.000 habitants 62.980 14,0 279.954 62,4 105.583 23,5 448.512
De 5.001 a 10.000 habitants 97.701 14,3 430.791 63,1 153.687 22,5 682.178
De 10.001 a 50.000 habitants 332.741 14,6 1.451.092 63,6 499.289 21,9 2.283.121
De 50.001 a 1.000.000 habitants 391.239 14,7 1.706.899 64,1 563.341 21,2 2.661.477
De més d'1.000.000 habitants 213.994 12,9 1.059.687 63,9 383.402 23,1 1.657.084
2033 1.146.222 14,0 5.117.293 62,5 1.920.556 23,5 8.184.070
Fins a 500 habitants 9.640 11,9 47.219 58,3 24.108 29,8 80.959
De 501 a 2.000 habitants 33.871 13,0 157.606 60,3 69.838 26,7 261.301
De 2.001 a 5.000 habitants 62.833 13,8 277.520 61,1 113.501 25,0 453.843
De 5.001 a 10.000 habitants 97.899 14,1 428.304 61,7 167.698 24,2 693.901
De 10.001 a 50.000 habitants 334.535 14,4 1.449.759 62,3 541.909 23,3 2.326.201
De 50.001 a 1.000.000 habitants 394.144 14,6 1.706.797 63,1 604.788 22,4 2.705.729
De més d'1.000.000 habitants 213.320 12,8 1.050.098 63,2 398.715 24,0 1.662.132
Font: Idescat. Projeccions de població municipals (base 2018).
Notes:
- Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per edat o territori.
- Els municipis estan classificats per trams de població segons la seva grandària l'any 2018.

Darrera actualització: 17 de febrer de 2020.

Estadística PROJM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents variables: sexe i edat; lloc de residència; composició de la llar; relació amb l'activitat.

Les Projeccions de població municipals s'elaboren amb el mètode dels components amb un enfocament multiregional. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic: els fluxos de creixement natural (naixements i defuncions) i els fluxos de migració (immigració i emigració). Al mateix temps, es garanteix la coherència tant entre els resultats comarcals i municipals com entre els dels municipis d'una mateixa comarca.

La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any.

Les Projeccions de població municipals (base 2018) consten de dos escenaris: l'escenari mitjà i l'escenari padronal. Els dos escenaris incorporen les mateixes hipòtesis sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i les migracions (immigració i emigració), però difereixen en la població de partida.

En l'escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de gener de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la xifra de naixements.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".