Saltar al contingut principal

Defuncions per covid-19. Per sexe. Províncies

Defuncions per covid-19. Per sexe. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Covid-19 virus identificat 3.670 484 440 549 5.143 31.606 16,3
Homes 2.002 260 243 269 2.774 16.708 16,6
Dones 1.668 224 197 280 2.369 14.898 15,9
Covid-19 virus no identificat (sospitós) 13 1 0 1 15 66 22,7
Homes 4 0 0 0 4 35 11,4
Dones 9 1 0 1 11 31 35,5
Total 3.683 485 440 550 5.158 31.672 16,3
Homes 2.006 260 243 269 2.778 16.743 16,6
Dones 1.677 225 197 281 2.380 14.929 15,9
Font: INE. Estadística de defuncions segons la causa de mort.
Nota: Defuncions assignades a covid-19 virus identificat i covid-19 virus no identificat (codis UO7.1 i UO7.2 de la CIM-10).

Darrera actualització: 19 de desembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L' Estadística de defuncions segons la causa de mort del Instituto Nacional de Estadística (INE), proporciona informació anual sobre les defuncions atenent la causa bàsica que les va determinar, d'acord amb la Classificació internacional de malalties (CIM) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A partir de 1999 s'utilitza la 10a revisió d'aquesta classificació.

Es tracta d'una estadística europea harmonitzada d'acord amb el Reglament (UE) núm. 328/2011 de la Comissió, de 5 d'abril de 2011, relatiu a les estadístiques sobre causes de mort.

La font original de les dades és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció, amb què s'inscriu la defunció al Registre Civil. En el cas de les morts en les primeres 24 hores de vida, la informació del Certificat mèdic de defunció es complementa amb la de la Butlleta estadística de parts. En el cas de morts amb intervenció judicial, la font d'informació és la Butlleta estadística de defunció judicial emplenada pels jutjats o la informació proporcionada directament pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses.

El març del 2020 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va incorporar dos nous codis a la Classificació Internacional de Malalties en vigor (CIM-10): UO7.1 covid-19 virus identificat, per caracteritzar les defuncions en què s'havia identificat que la víctima tenia aquesta patologia i UO7.2 covid-19 virus no identificat (sospitós), per referir-se a les defuncions en què no s'havia pogut identificar el virus al mort, però el metge sospitava que el podia tenir, ja que mostrava símptomes compatibles amb la malaltia.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".