Saltar al contingut principal

Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies

Xarxa viària. Per tipus de via 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Generalitat 2.056,0 1.226,9 1.567,0 1.129,7 5.980,0
Autopistes de peatge (1) 91,0 0,0 0,0 11,0 101,0
Autopistes lliures i autovies (2) 357,0 90,0 27,0 24,2 498,0
Carreteres multicarril 57,0 22,0 0,0 22,3 102,0
Carreteres de calçada única 1.551,0 1.114,4 1.540,0 1.072,6 5.279,0
Estat 302,0 438,0 529,0 563,3 1.832,0
Autopistes de peatge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autopistes lliures i autovies 257,0 140,8 185,5 277,7 861,0
Carreteres multicarril 3,0 0,0 10,3 11,9 25,0
Carreteres de calçada única 42,0 297,0 333,7 273,6 946,0
Diputacions 1.572,0 784,4 805,0 1.090,8 4.252,0
Autopistes de peatge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autopistes lliures i autovies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carreteres multicarril 0,0 2,6 0,0 7,4 10,0
Carreteres de calçada única 1.572,0 781,8 805,0 1.083,4 4.242,0
Total 3.930,0 2.449,3 2.901,0 2.783,8 12.064,0
Autopistes de peatge 91,0 0,0 0,0 11,0 101,0
Autopistes lliures i autovies 614,0 230,8 212,5 301,9 1.359,0
Carreteres multicarril 60,0 24,6 10,3 41,6 137,0
Carreteres de calçada única 3.165,0 2.193,2 2.678,7 2.429,6 10.467,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori.
Notes:
- (1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
- (2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2022.

Estadística XARXAV

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació de carreteres, autopistes i autovies, tant la corresponent als quilòmetres de xarxa com a la d'inversió, la proporciona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".