Saltar al contingut principal

Explotacions d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Explotacions d'agricultura ecològica. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Cereals per a gra Lleguminoses Arrels i tubercles Conreus recollits en verd Conreus industrials Hortalisses, melons i maduixes Llavors i plàntules destinats a la venda Resta de conreus herbacis (inclosos guarets) Conreus llenyosos a l'aire lliure Terres pastures permanents Conreus en hivernacle Total
Alt Camp 8 8 0 4 7 9 2 79 167 4 2 174
Alt Empordà 44 22 3 41 9 18 0 35 88 55 2 147
Alt Penedès 26 16 11 12 3 37 0 195 490 9 0 496
Alt Urgell 14 4 6 51 3 4 1 2 11 81 0 90
Alta Ribagorça 7 1 0 20 2 1 0 2 3 65 1 67
Anoia 32 18 6 11 4 10 0 40 73 10 1 96
Aran 1 1 1 12 0 2 0 0 4 109 1 109
Bages 45 15 6 26 0 12 0 22 42 27 1 92
Baix Camp 3 5 3 2 3 18 0 22 68 4 4 80
Baix Ebre 15 6 5 2 4 13 0 20 101 8 2 120
Baix Empordà 13 5 4 12 5 8 0 14 20 7 1 36
Baix Llobregat 1 7 4 3 3 23 0 14 32 4 5 42
Baix Penedès 1 1 2 1 0 3 0 25 66 0 0 67
Barcelonès 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Berguedà 19 11 6 47 6 5 0 8 8 79 0 92
Cerdanya 40 19 12 69 1 3 1 3 9 175 1 181
Conca de Barberà 20 8 3 2 5 4 0 32 75 3 0 82
Garraf 3 1 2 0 0 6 0 7 16 0 0 17
Garrigues 9 6 0 2 7 5 0 53 236 7 2 240
Garrotxa 29 11 3 46 1 14 0 4 9 66 3 80
Gironès 12 9 3 19 5 15 0 11 11 8 3 37
Maresme 10 14 11 7 6 29 2 12 17 9 16 57
Moianès 18 14 3 21 1 2 0 9 7 22 1 31
Montsià 6 3 2 1 3 4 0 4 25 4 3 33
Noguera 31 22 2 11 6 10 0 23 34 8 4 57
Osona 33 7 6 43 5 9 0 1 7 70 5 105
Pallars Jussà 44 22 3 59 4 8 0 23 42 84 0 129
Pallars Sobirà 30 7 1 74 1 2 0 2 9 192 0 195
Pla d'Urgell 14 5 3 0 3 9 1 5 16 1 1 30
Pla de l'Estany 15 5 0 12 7 5 0 5 7 8 3 34
Priorat 2 1 2 1 1 9 0 56 167 5 0 171
Ribera d'Ebre 4 4 2 2 1 6 0 27 92 7 1 97
Ripollès 13 5 2 67 2 0 0 1 0 172 0 173
Segarra 38 21 2 6 4 3 0 8 12 7 0 56
Segrià 19 9 0 10 3 11 1 51 236 7 1 253
Selva 8 7 4 7 1 7 0 7 8 13 2 28
Solsonès 19 14 4 21 2 5 0 9 11 38 0 55
Tarragonès 6 6 1 0 4 12 0 12 43 0 1 44
Terra Alta 5 4 2 3 2 10 0 91 186 5 0 193
Urgell 15 7 3 5 1 12 1 19 57 1 3 68
Vallès Occidental 12 8 1 8 2 6 0 11 8 5 2 25
Vallès Oriental 39 31 10 37 7 34 0 21 16 16 4 80
Catalunya 723 390 144 777 134 405 9 985 2.531 1.395 76 4.263
Metropolità 68 66 29 63 19 95 2 61 77 43 27 219
Comarques Gironines 134 64 19 204 30 67 0 77 143 329 14 535
Camp de Tarragona 39 28 9 9 20 52 2 201 520 16 7 551
Terres de l'Ebre 30 17 11 8 10 33 0 142 404 24 6 443
Ponent 126 70 10 34 24 50 3 159 591 31 11 704
Comarques Centrals 140 61 22 150 13 32 0 47 75 228 7 378
Alt Pirineu i Aran 136 54 23 285 11 20 2 32 78 706 3 771
Penedès 50 30 21 24 7 56 0 266 643 18 1 662
Barcelona 238 142 64 212 36 175 2 340 714 243 35 1.127
Girona 157 73 26 238 31 68 0 80 149 421 14 633
Lleida 258 129 32 309 37 74 5 197 678 691 14 1.442
Tarragona 70 46 22 18 30 88 2 368 990 40 13 1.061
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Les noves definicions del Cens Agrari 2020 es poden consultar a la metodologia de l'operació CENSAG.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".