Saltar al contingut principal

Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 100.768,6 6,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 2.155,7 1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.828,9 13,4
Alimentació i begudes 13.190,6 3,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 6.684,2 0,0
Indústries químiques 27.462,6 5,9
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 5.555,6 -6,7
Maquinària i equips mecànics 5.793,8 0,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.243,5 3,1
Equips elèctrics i electrònics 6.444,4 3,2
Vehicles de motor i altres materials de transport 17.087,9 37,6
Resta branques d'activitat 10.380,4 -7,5
No classificats 940,8 -27,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 383.688,6 -1,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 21.402,2 3,6
Productes energètics; extracció i refinació petroli 23.319,8 -14,6
Alimentació i begudes 47.483,7 4,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 23.624,5 -5,1
Indústries químiques 59.622,0 -10,9
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 34.229,1 -7,0
Maquinària i equips mecànics 20.829,6 5,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 4.404,0 7,3
Equips elèctrics i electrònics 20.584,3 8,4
Vehicles de motor i altres materials de transport 74.996,3 20,2
Resta branques d'activitat 45.692,4 -11,8
No classificats 7.500,8 -24,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats