Població a 1 de gener. Per sexe

Població a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 7.543.825 0,6
Homes 3.694.082 0,6
Dones 3.849.743 0,7
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
Població a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 46.658.447 0,3
Homes 22.881.882 0,2
Dones 23.776.565 0,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població.

Data de publicació: 3 de maig del 2018. Sèries revisades el 22 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

La font de les dades sobre les xifres i l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les estimacions de població a 1 de gener , elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

En el període 1981–2011 s'han utilitzat les estimacions intercensals de població. Des del 2012 i fins a l'execució d'un nou cens de població, es fan servir les estimacions postcensals de població.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: