Saltar al contingut principal
Grandària mitjana de la llar Catalunya
Valor Variació (%)
2021 2,57 2,8
2020 2,50 0,8
2019 2,48 0,4
2018 2,47 0,0
2017 2,47 -0,4
2016 2,48 0,0
2015 2,48 -0,4
2014 2,49 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 2,54 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre mitjà de persones.
Font:
2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
2014-2020: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
2021: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Grandària mitjana de la llar Espanya
Valor Variació (%)
2021 2,50 0,0
2020 2,50 0,0
2019 2,50 0,0
2018 2,50 0,0
2017 2,50 0,0
2016 2,50 -0,4
2015 2,51 -0,4
2014 2,52 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 2,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre mitjà de persones.
Font:
2011: INE. Cens de població i habitatges.
2014-2020: INE. Enquesta contínua de llars.
2021: INE. Cens de població i habitatges.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.