Saltar al contingut principal
Ruptures matrimonials Catalunya Valor
Nul·litats Separacions Divorcis Total
2019 28 548 16.129 16.704
2018 27 629 17.049 17.705
2017 32 656 17.532 18.221
2016 66 634 17.931 18.632
2015 52 785 18.062 18.898
2014 33 818 18.740 19.591
2013 20 849 17.715 18.584
2012 26 1.065 18.809 19.899
2011 24 1.173 18.602 19.799
2010 15 1.298 19.541 20.854
2009 16 1.357 18.143 19.516
2008 22 1.581 20.340 21.943
2007 22 1.898 23.846 25.766
2006 31 3.039 24.423 27.493
2005 27 11.429 14.856 26.312
2004 37 15.172 10.630 25.839
2003 27 14.251 9.446 23.724
2002 30 14.160 8.750 22.940
2001 26 12.438 8.284 20.748
2000 24 12.051 8.427 20.502
1999 22 11.243 7.820 19.085
1998 28 11.212 7.864 19.104
Font: INE. Estadística de nul·litats, separacions i divorcis.
Notes:
- A partir de l'any 2007 s'inclouen les ruptures matrimonials entre cònjuges del mateix sexe.
- Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació, a causa de l'aplicació de factors de correcció i arrodoniment dels valors amb decimals.
Ruptures matrimonials Espanya Valor
Nul·litats Separacions Divorcis Total
2019 75 3.599 91.645 95.320
2018 92 4.098 95.254 99.444
2017 100 4.280 97.960 102.341
2016 117 4.353 96.824 101.294
2015 144 4.652 96.562 101.357
2014 113 5.034 100.746 105.893
2013 110 4.900 95.427 100.437
2012 133 6.369 104.262 110.764
2011 132 6.915 103.604 110.651
2010 140 7.248 102.933 110.321
2009 127 7.680 98.359 106.166
2008 142 8.761 110.036 118.939
2007 150 11.583 125.777 137.510
2006 174 18.793 126.952 145.919
2005 168 64.028 72.848 137.044
2004 197 81.618 50.974 132.789
2003 198 76.520 45.448 122.166
2002 186 73.567 41.621 115.374
2001 148 66.144 39.242 105.534
2000 114 61.617 37.743 99.474
1999 108 58.137 36.101 94.346
1998 113 56.928 35.834 92.875
Font: INE. Estadística de nul·litats, separacions i divorcis.
Notes:
- A partir de l'any 2007 s'inclouen les ruptures matrimonials entre cònjuges del mateix sexe.
- Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació, a causa de l'aplicació de factors de correcció i arrodoniment dels valors amb decimals.

Darrera actualització: 28 de setembre de 2020.

Estadística EDSN

Nota metodològica

L'Estadística de nul·litats, separacions i divorcis és una investigació estadística de caràcter anual dirigida a l'estudi dels processos de nul·litat, separació o divorci que es plantegen en l'àmbit judicial.

L'objectiu d'aquesta Estadística és conèixer el nombre de sentències sobre nul·litats, separacions i divorcis dictades al llarg de l'any de referència, i proporcionar informació sobre algunes de les principals característiques sociodemogràfiques dels cònjuges (sexe, edat, nacionalitat, nombre de fills), sobre el tipus de separació o divorci (de mutu acord o contenciós) i sobre altres variables d'interès social associades al procés judicial (pensió alimentària, custòdia, durada del procediment, etc.).

La unitat bàsica de l'Estadística és la sentència de nul·litat, separació o divorci dictada per l'òrgan judicial corresponent.

El període de referència és l'any de calendari, considerant per a això la data de dictamen de cada sentència. L'obtenció de la informació es realitza de forma contínua durant el mateix període de referència (any t) i els quatre primers mesos de l'any següent (any t+1). La difusió de les dades té periodicitat anual.

L'Estadística recull informació per a Catalunya i les quatre províncies.