Saltar al contingut principal

Naixements i taxa bruta de natalitat

Naixements i taxa bruta de natalitat Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Total 57.704 -1,3
Nens 29.633 -0,7
Nenes 28.071 -2,0
Taxa per 1.000 habitants 7,45 z Dada no procedent
Font: Idescat. Estadística de naixements.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Naixements i taxa bruta de natalitat Espanya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Total 336.811 -1,3
Nens 173.879 -0,6
Nenes 162.932 -2,1
Taxa per 1.000 habitants 7,10 z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de naixements.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 18 de juliol de 2022.

Estadística NAIX

Nota metodològica

L'Estadística de naixements ofereix informació dels naixements, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La taxa bruta de natalitat és el quocient entre el nombre de nascuts vius en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits als registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.