Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i sexe

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i sexe Catalunya. 2060
Valor Índex base 2018 = 100
Escenari baix 6.905.766 92
Homes 3.346.631 91
Dones 3.559.135 92
Escenari mitjà 8.770.092 116
Homes 4.329.356 117
Dones 4.440.736 115
Escenari alt 10.490.139 139
Homes 5.225.516 141
Dones 5.264.623 137
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).
Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per sexe Espanya. 2060
Valor Índex base 2018 = 100
Total 49.042.063 105
Homes 23.393.755 102
Dones 25.648.308 108
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2018) és la població estimada a 1 de gener de 2018, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2017. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2061. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2030), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les dades de les projeccions de població (base 2018) han estat actualitzades al maig de 2019.