Saltar al contingut principal

Espais esportius

Espais esportius censats. Per tipus Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Total 51.347 3,6
Camps 2.719 -1,7
Piscines 11.450 0,2
Pistes i pavellons 9.378 0,5
Pistes especialitzades 5.642 12,1
Altres espais esportius 15.382 7,8
Àrees d'activitat esportiva 6.776 0,1
Font: Consell Català de l'Esport.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

Estadística EESP

Nota metodològica

El Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Aquest cens permet tenir actualitzades totes les dades d'instal·lacions esportives a 31 de desembre.

A partir de l'any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.). Paral·lelament a l'augment del nombre de piscines a l'aire lliure, l'any 2017 també es van incorporar al CEEC moltes pistes de tennis i, en menor quantitat, pistes poliesportives, que són les tres tipologies d'espais esportius que es troben majoritàriament en les instal·lacions de propietat residencial i turística.

L'any 2019, el Consell Català de l'Esport fa un canvi de classificació dels espais com a conseqüència de l'actualització de la base metodològica del CEEC:

  • Camps: camps poliesportius i espais d'atletisme.
  • Piscines: piscines a l'aire lliure i cobertes.
  • Pistes i pavellons: pistes a l'aire lliure i en pavellons.
  • Pistes especialitzades: pistes de tennis i pàdel.
  • Altres espais esportius: sales, pistes d'esquaix, frontons, espais de petanca, altres espais convencionals no inclosos en els tipus anteriors, hípica, golf, circuits i espais de motor, rocòdroms i altres espais singulars no inclosos en els tipus anteriors.
  • Àrees d'activitat esportiva: zones d'activitats a l'entorn urbà, natural, itineraris per caminar o córrer i itineraris i carrils per a bicicleta.