Saltar al contingut principal
Coneixement del català Catalunya. 1996
Població de 2 anys i més L'entén % El sap parlar % El sap llegir % El sap escriure % No l'entén %
De 2 a 14 anys 787 763 97,00 657 83,50 556 70,60 467 59,30 24 3,00
De 15 a 29 anys 1.454 1.430 98,30 1.314 90,40 1.312 90,20 1.144 78,70 24 1,70
De 30 a 44 anys 1.334 1.291 96,80 999 74,90 1.017 76,20 557 41,60 43 3,20
De 45 a 59 anys 1.073 1.012 94,30 682 63,60 676 63,00 274 25,50 61 5,70
De 60 a 74 anys 932 842 90,30 588 63,10 544 58,40 210 22,50 90 9,70
De 75 a 84 anys 309 265 85,80 202 65,40 175 56,60 72 23,30 44 14,20
De 85 anys i més 95 80 83,90 64 66,60 50 52,40 19 20,30 15 16,10
Total 5.984 5.683 95,00 4.506 75,30 4.330 72,40 2.743 45,80 301 5,00
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Les dades del coneixement del català català corresponen al Cens de població i habitatges 2011, a l'Enquesta demogràfica 2007, al Cens de població 2001, a l'Estadística de població 1996, al Cens de Població 1991 i als padrons municipals d'habitants del 1981 i del 1986.

Es considera que una persona "entén" el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català.

Una persona "sap parlar" el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent.

Una persona "sap llegir" el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc.

Una persona "sap escriure" el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient encara que no sigui total.

Les dades del coneixement del català corresponen a la població de dos anys i més. No s'inclou la població menor de dos anys, perquè d'aquest grup de població no es pot parlar en sentit estricte de comprensió d'una llengua.