Saltar al contingut principal

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació Catalunya. 2021
Valor % sobre el total Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 3.226.128 3.380.758 6.606.886 100,0 100,0 100,0 -0,1 -0,3 -0,2
Educació primària o inferior 420.456 573.396 993.852 13,0 17,0 15,0 3,2 -0,2 1,2
Primera etapa d'educació secundària i similar 969.436 862.126 1.831.562 30,0 25,5 27,7 -2,1 -2,0 -2,0
Segona etapa d'educació secundària i similar 795.405 746.907 1.542.312 24,7 22,1 23,3 -1,1 -1,0 -1,1
Educació superior 1.040.831 1.198.329 2.239.160 32,3 35,4 33,9 1,2 1,4 1,3
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 26 de juliol de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

El nivell d'instrucció es refereix al nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha acabat i aprovat tots els cursos d'aquest nivell i està en condicions, per tant, d'obtenir el títol o diploma corresponent.

La taula presenta les següents agrupacions:

No sap llegir o escriure o no té estudis

 • Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.

Primer grau

 • Persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.

Segon grau: es distingeix entre l'ensenyament de caràcter obligatori (ESO) i el no obligatori

 • Persones que van arribar al darrer curs d'ESO, EGB, Batxillerat Elemental o tenen el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris.
 • Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU o PREU.
 • FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa o certificats d'escoles oficials d'idiomes.
 • FP grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.

Tercer grau

 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Grau universitari o equivalent.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues.
 • Doctorat.