Saltar al contingut principal

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2011
Segon grau
No sap llegir o escriure o no té estudis Primer grau ESO no obligatori Tercer grau Total
Homes de 16 i més 8,1 12,8 30,0 29,9 19,1 100
Homes de 25 a 64 4,2 9,7 30,4 32,7 23,0 100
16-24 2,6 11,2 38,0 40,9 7,2 100
25-34 2,5 7,6 27,7 35,4 26,8 100
35-64 4,7 10,5 31,4 31,7 21,6 100
65 i més 27,8 26,4 23,4 11,5 10,8 100
Dones de 16 i més 11,8 14,1 26,7 26,0 21,5 100
Dones de 25 a 64 4,9 9,5 27,9 29,3 28,3 100
16-24 2,6 8,4 30,5 45,3 13,2 100
25-34 2,9 4,9 19,6 33,0 39,6 100
35-64 5,7 11,2 30,9 28,0 24,2 100
65 i més 36,7 30,4 21,0 7,1 4,8 100
Total de 16 i més 10,0 13,5 28,3 27,9 20,3 100
Total de 25 a 64 4,5 9,6 29,2 31,0 25,6 100
16-24 2,6 9,8 34,4 43,1 10,2 100
25-34 2,7 6,2 23,7 34,3 33,1 100
35-64 5,2 10,8 31,2 29,9 22,9 100
65 i més 32,9 28,7 22,1 9,0 7,4 100
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2011
Segon grau
No sap llegir o escriure o no té estudis Primer grau ESO no obligatori Tercer grau Total
Homes de 16 i més 9,0 14,8 30,3 28,1 17,8 100
Homes de 25 a 64 4,3 11,9 31,6 30,7 21,5 100
16-24 2,2 15,2 36,9 39,2 6,4 100
25-34 2,3 9,0 29,5 35,1 24,1 100
35-64 5,0 12,9 32,4 29,2 20,5 100
65 i més 32,1 25,9 20,8 10,5 10,7 100
Dones de 16 i més 12,8 15,0 26,9 24,9 20,4 100
Dones de 25 a 64 4,9 11,1 29,0 28,1 26,9 100
16-24 2,1 9,7 31,5 44,1 12,6 100
25-34 2,1 5,7 21,7 33,7 36,8 100
35-64 5,9 12,9 31,6 26,2 23,5 100
65 i més 40,7 29,1 18,7 6,3 5,2 100
Total de 16 i més 10,9 14,9 28,6 26,4 19,2 100
Total de 25 a 64 4,6 11,5 30,3 29,4 24,1 100
16-24 2,2 12,5 34,3 41,6 9,4 100
25-34 2,2 7,4 25,6 34,4 30,3 100
35-64 5,4 12,9 32,0 27,7 22,0 100
65 i més 37,0 27,7 19,6 8,1 7,5 100
Unitats: Percentatge.
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de maig de 2014.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

El nivell d'instrucció es refereix al nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha acabat i aprovat tots els cursos d'aquest nivell i està en condicions, per tant, d'obtenir el títol o diploma corresponent.

La taula presenta les següents agrupacions:

No sap llegir o escriure o no té estudis

 • Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.

Primer grau

 • Persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.

Segon grau: es distingeix entre l'ensenyament de caràcter obligatori (ESO) i el no obligatori

 • Persones que van arribar al darrer curs d'ESO, EGB, Batxillerat Elemental o tenen el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris.
 • Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU o PREU.
 • FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa o certificats d'escoles oficials d'idiomes.
 • FP grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.

Tercer grau

 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Grau universitari o equivalent.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues.
 • Doctorat.