Saltar al contingut principal

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat Catalunya No sap llegir o escriure o no té estudis
Homes de 16 i més Homes de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més Dones de 16 i més Dones de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més Total de 16 i més Total de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més
2011 8,1 4,2 2,6 2,5 4,7 27,8 11,8 4,9 2,6 2,9 5,7 36,7 10,0 4,5 2,6 2,7 5,2 32,9
2001 11,3 7,7 2,9 3,4 9,7 32,6 15,7 9,4 2,4 2,6 12,3 41,2 13,6 8,6 2,7 3,0 11,0 37,6
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat Espanya No sap llegir o escriure o no té estudis
Homes de 16 i més Homes de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més Dones de 16 i més Dones de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més Total de 16 i més Total de 25 a 64 16-24 25-34 35-64 65 i més
2011 9,0 4,3 2,2 2,3 5,0 32,1 12,8 4,9 2,1 2,1 5,9 40,7 10,9 4,6 2,2 2,2 5,4 37,0
2001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Unitats: Percentatge.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de maig de 2014.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

El nivell d'instrucció es refereix al nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha acabat i aprovat tots els cursos d'aquest nivell i està en condicions, per tant, d'obtenir el títol o diploma corresponent.

La taula presenta les següents agrupacions:

No sap llegir o escriure o no té estudis

 • Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.

Primer grau

 • Persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.

Segon grau: es distingeix entre l'ensenyament de caràcter obligatori (ESO) i el no obligatori

 • Persones que van arribar al darrer curs d'ESO, EGB, Batxillerat Elemental o tenen el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris.
 • Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU o PREU.
 • FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa o certificats d'escoles oficials d'idiomes.
 • FP grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.

Tercer grau

 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Grau universitari o equivalent.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues.
 • Doctorat.