Saltar al contingut principal

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya. Curs 2020/2021
Valor % variació
Quotes ensenyament 997,5 23,8
Quotes serveis 299,4 -9,4
Transferències 1.364,8 15,3
Altres ingressos 48,0 115,1
Total ingressos corrents 2.709,6 15,7
Transferències de capital 17,9 -17,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Nota: Variacions del curs 2020/21 respecte del curs 2014/15.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya. Curs 2020/2021
Valor % variació
Quotes ensenyament 3.854,1 14,1
Quotes serveis 1.213,5 -7,4
Transferències 7.255,2 17,7
Altres ingressos 210,7 88,3
Total ingressos corrents 12.533,6 14,3
Transferències de capital 197,7 118,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
Nota: Variacions del curs 2020/21 respecte del curs 2014/15.

Darrera actualització: 28 de novembre de 2022.

EFDE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (EFDE).

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.