Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya.
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
Curs 2014-2015 805,5 330,5 1.183,4 22,3 2.341,7 21,7
Curs 2009-2010 665,8 291,1 1.243,1 16,6 2.216,6 5,8
Curs 2004-2005 655,0 220,1 1.004,7 69,8 1.949,6 14,2
Curs 1994-1995 313,1 121,2 438,0 15,0 887,3 7,3
Curs 1990-1991 237,7 95,8 313,5 12,2 659,3 1,3
Curs 1985-1986 160,1 54,7 184,4 3,8 403,0 0,0
Curs 1981-1982 121,8 37,6 123,1 6,1 288,7 ..
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya.
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
Curs 2014-2015 3.378,8 1.310,5 6.162,6 111,9 10.963,8 90,6
Curs 2009-2010 2.609,3 1.163,2 6.186,8 79,0 10.038,3 39,8
Curs 2004-2005 1.783,1 817,8 4.633,7 94,5 7.329,1 79,8
Curs 1994-1995 1.135,4 441,1 2.068,5 45,6 3.690,5 11,4
Curs 1990-1991 918,0 373,2 1.641,1 37,5 2.969,9 9,4
Curs 1985-1986 570,9 211,6 917,8 9,5 1.709,8 5,0
Curs 1981-1982 454,1 142,5 667,7 15,8 1.280,1 ..
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de juliol del 2017.

Estadística EFDE

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn