Saltar al contingut principal

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
Curs 2014/15 805,5 330,5 1.183,4 22,3 2.341,7 21,7
Curs 2009/10 665,8 291,1 1.243,1 16,6 2.216,6 5,8
Curs 2004/05 655,0 220,1 1.004,7 69,8 1.949,6 14,2
Curs 1994/95 313,1 121,2 438,0 15,0 887,3 7,3
Curs 1990/91 237,7 95,8 313,5 12,2 659,3 1,3
Curs 1985/86 160,1 54,7 184,4 3,8 403,0 0,0
Curs 1981/82 121,8 37,6 123,1 6,1 288,7 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya
Quotes ensenyament Quotes serveis Transferències Altres ingressos Total ingressos corrents Transferències de capital
Curs 2014/15 3.378,8 1.310,5 6.162,6 111,9 10.963,8 90,6
Curs 2009/10 2.609,3 1.163,2 6.186,8 79,0 10.038,3 39,8
Curs 2004/05 1.783,1 817,8 4.633,7 94,5 7.329,1 79,8
Curs 1994/95 1.135,4 441,1 2.068,5 45,6 3.690,5 11,4
Curs 1990/91 918,0 373,2 1.641,1 37,5 2.969,9 9,4
Curs 1985/86 570,9 211,6 917,8 9,5 1.709,8 5,0
Curs 1981/82 454,1 142,5 667,7 15,8 1.280,1 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de juliol de 2017.

Estadística EFDE

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.