Saltar al contingut principal

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Catalunya
Curs 2014/15 Curs 2009/10 Curs 2004/05 Curs 2000/01 Curs 1994/95
Quotes ensenyament 737,0 581,5 578,2 308,9 294,3
Quotes serveis 306,9 262,7 197,7 133,2 114,8
Transferències 1.174,1 1.223,9 998,3 641,1 435,4
Altres ingressos 21,7 16,0 69,1 19,7 14,9
Total ingressos corrents 2.239,7 2.084,2 1.843,3 1.102,9 859,4
Transferències de capital 21,3 5,1 13,1 7,7 7,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Espanya
Curs 2014/15 Curs 2009/10 Curs 2004/05 Curs 2000/01 Curs 1994/95
Quotes ensenyament 2.917,0 2.203,2 1.537,9 1.264,6 ..
Quotes serveis 1.198,4 1.048,5 817,8 506,5 ..
Transferències 5.995,7 6.008,1 4.571,5 2.945,9 ..
Altres ingressos 108,6 76,4 91,6 74,0 ..
Total ingressos corrents 10.219,8 9.336,2 6.961,1 4.791,1 ..
Transferències de capital 81,5 37,8 74,2 53,6 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de juliol de 2017. Sèries revisades el 19 de desembre de 2017.

Estadística EFDE

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. A l'enquesta es detallen les fonts de finançament de l'activitat del centre, amb el seu desglossament per nivells educatius.