Saltar al contingut principal

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Catalunya
Curs 2014/15 Curs 2009/10 Curs 2004/05 Curs 1999/00 Curs 1994/95
Personal remunerat 1.554,8 1.498,5 1.323,8 826,2 627,4
Despeses en béns i serveis 564,9 473,1 434,8 225,1 191,8
Total despeses corrents 2.119,7 1.971,7 1.758,6 1.056,4 819,2
Despeses de capital 128,0 134,3 115,5 79,5 58,5
Total despeses 2.247,7 2.105,9 1.874,1 1.135,8 877,7
Personal no remunerat 2,7 4,7 7,4 10,3 12,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Espanya
Curs 2014/15 Curs 2009/10 Curs 2004/05 Curs 1999/00 Curs 1994/95
Personal remunerat 7.258,1 6.796,5 5.147,7 3.694,0 ..
Despeses en béns i serveis 2.628,9 2.097,1 1.394,3 964,7 ..
Total despeses corrents 9.887,0 8.893,6 6.542,0 4.658,8 ..
Despeses de capital 499,4 689,8 325,1 785,4 ..
Total despeses 10.386,4 9.583,4 6.867,1 5.444,2 ..
Personal no remunerat .. .. .. 316,7 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de juliol de 2017. Sèries revisades el 19 de desembre de 2017.

Estadística EFDE

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. L'Enquesta s'adreça a la totalitat de centres docents privats reconeguts a Catalunya i recull informació detallada sobre les despeses realitzades durant el curs, fent especial insistència en la descripció de les despeses de personal i la seva dedicació.