Saltar al contingut principal

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Catalunya. Curs 2020/2021
Valor % variació
Personal remunerat 1.865,5 20,0
Despeses en béns i serveis 592,9 5,0
Total despeses corrents 2.458,4 16,0
Despeses de capital 89,9 -29,8
Total despeses 2.548,3 13,4
Personal no remunerat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Nota: Variacions del curs 2020/21 respecte del curs 2014/15.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Espanya. Curs 2020/2021
Valor % variació
Personal remunerat 8.739,6 20,4
Despeses en béns i serveis 2.756,9 4,9
Total despeses corrents 11.496,5 16,3
Despeses de capital 489,8 -1,9
Total despeses 11.986,3 15,4
Personal no remunerat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
Nota: Variacions del curs 2020/21 respecte del curs 2014/15.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de novembre de 2022.

EFDE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (EFDE).

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. L'Enquesta s'adreça a la totalitat de centres docents privats reconeguts a Catalunya i recull informació detallada sobre les despeses realitzades durant el curs, fent especial insistència en la descripció de les despeses de personal i la seva dedicació.