Saltar al contingut principal

Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.244 -10,1
funcionaris 2.492 -2,8
voluntaris 1.752 -18,8
Serveis 77.121 8,3
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona 731 6,6
Serveis 19.656 6,3
Total efectius de bombers 4.975 -8,0
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.

Darrera actualització: 30 de juny de 2022.

Estadística EIPC

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.